Presentation av Ösbyskolan

Varmt välkomna till Ösbyskolan!

På Ösbyskolan finns cirka 740 elever och 110 personal. Vi är en treparallellig F-9 skola. Skolan är en sammanhängande byggnad, uppdelad i tre huskroppar. Varje huskropp har en egen skolgård och varje hus rymmer ett lågstadium med fritidshem, en årskurs från mellanstadiet och en årskurs från högstadiet. Ösbyskolan är en skola med stort och varmt hjärta! Relationellt ledarskap genomsyrar alla möten och verksamheter! Vi hälsar på varandra och vi tar hand om varandra!

Barn leker på en klätterställning

Då stora och små elever möts dagligen i skolan arbetar vi med faddring som ett verktyg för att öka trygghet och trivsel. På skolan finns ett trygghetsteam där det ingår personal från alla arbetslag. Ordning och arbetsro är viktigt för oss och våra elever har varit delaktiga i att ta fram de regler vi idag har på skolan. Vår skola är mobilfri på så vis att mobiler inte får vara synliga inne i verksamheten. Vi använder inte ytterkläder eller skor inne i skolbyggnaden, kepsar och mössor går dock bra!

Ett av våra mål på skolan är att öka elevernas delaktighet i frågor som rör den fysiska och psykiska arbetsmiljön och inflytande på undervisningen. Vårt elevråd på skolan har en viktig roll i detta arbete.

Ösbyskolan deltar i forskningsprojektet Datadriven skolförbättring. Detta projekt pågår under tre år och handlar om hur vi med hjälp av data/fakta kan förbättra vår verksamhet. I förbättringsarbetet är inriktningen att öka likvärdigheten och tillgängligheten för alla elever på skolan.

Barn som leker med en stor filt utomhus
Barn står på varandras ryggar. Framför dem är en skog.

Måluppfyllelse är ett av våra huvuduppdrag och vi är glada och stolta över att under flera år haft goda resultat. Extra stolta är vi att under de senaste åren haft relativt likvärdiga resultat mellan pojkar och flickor. På Ösbyskolan tycker eleverna att skolarbetet är viktigt och man är stolt över att vilja göra sitt bästa och vi tror att det är en viktig faktor bakom resultaten. Andra faktorer är en erfaren och kompetent personalgrupp, fantastiska elever och stöttande och engagerade vårdnadshavare. För en del är skolarbete enkelt och för en del riktigt kämpigt! Vi arbetar hela tiden med hur vi kan utveckla oss och bli bättre på att hjälpa alla elever att nå så långt de kan mot målen.

På Ösbyskolan finns tre fritidshem och en fritidsklubb. Varje fritidshem har elever från F-3 och på Fritidsklubben går elever från år 4-6. På vårt fritidshem finns det en god variation i personalgruppen. Vi har också en fin variation i aktiviteter och en närmiljö som ger oss goda förutsättningar till lärande och roliga aktiviteter. Vill du veta mer om vårt fritidshem hittar du oss på Instagram!

Om ni har frågor inför ert skolval går det bra att kontakta oss på skolan! Vi nås lättast och snabbast på mejl, men telefon går givetvis också bra! Vi nås på:

ulrika.mjorud@varmdo.se (Rektor)

anette.lindberg@varmdo.se (Biträdande rektor)

sara.melgar@varmdo.se (Biträdande rektor)

Skolans expedition: 08-570 488 00

Varmt välkomna till oss!

Ett klassrum