Presentation av Värmdö skärgårdskolors rektorsområde

Djurö skola, Möja skola, Runmarö skola, Svartsö skola

Kort om Värmdö skärgårdskolors rektorsområde

  • I Värmdö skärgårdsskola ingår Djurö skola, Möja skola, Runmarö skola, Svartsö skola
  • Det är F-9-skolor på alla öar
  • Det går ca 330 elever på Djurö, ca 15 elever på Möja, ca 20 elever på Runmarö och ca 20 elever på Svartsö.
  • Vi har ca 80 medarbetare
  • Varje elev åk 1-9 har en egen dator. Förskoleklass har en dator på två elever
  • Skolan har en skärgårdsprofil
  • Årets gemensamma fokusområde är ”Motivation- relation-delaktighet”
En röd byggnad bakom en skolgård med klätterställning

Förskoleklass på Värmdö skärgårdskolor 22/23

På Djurö har vi en förskoleklass, som delas i två grupper, med två lärare samt fritidspersonal som finns med från morgonen och samverkar under dagen.

På öarna ingår förskoleklasserna i lågstadiets organisation.

Arbetspassen innehåller svenska, matematik och engelska. Utöver detta är det mycket lek, social träning och skapande såsom t.ex. lera, rita.

En vanlig skoldag för förskoleklassen

8.15 Skoldagen börjar

8.15-10.30 Arbetspass på förmiddagen inkl. rast

10.30-11.00 Lunch

11.00-12.15 Arbetspass

12.15 Skoldagen slutar

På öarna kan tiderna vara något annorlunda.

Ett par barnhänder som håller i en leksak fylld med myror

Experiment

Ett par barnhänder som håller i en iskub över en hink

Naturvetenskap

Fritids

6.30-7.45 Frukost i matsalen

7.45-8.15 Uteverksamhet

8.15-12.15 Skoldag

12.15-17.30 Fritids med olika aktiviteter t.ex. skapande verksamhet, rörelse- idrottshallen, skogen, digitalisering

Ö-verksamheten har något andra tider men med samma grundinnehåll

Tidsplan

Skolval 13/1-31/1 2022

Mars Lärarna i förskoleklass besöker förskolorna

Maj Inskolning och föräldrarmöte

Juni Om fritidsplats önskas från 1/8 behöver plats sökas nu

1/8 Förskoleplatsen upphör

16/8 Skolstart kl. 8.15

Vid behov av busskort behöver du som vårdnadshavare ansöka om det själv via kommunens hemsida.

Välkomstbrev med ytterligare information skickas ut under våren.

Kontakt

Rektor: Maria Niläng, maria.nilang@varmdo.se

Bitr.rektor F-6: Aase Carlsson, aase.carlsson@varmdo.se

Speciallärare F-3: Jennie Johnsrud, jennie.johnsrud@varmdo.se

Värmdö skärgårdsskola hemsida

en klättervägg underifrån