Språkoteket

Språkoteket riktar sig till personal inom förskola och skola som arbetar med barn och ungdomar i behov av extra språklig stimulans. Stöd, rådgivning och utlåning av material är kostnadsfritt.

Detta erbjuder Språkoteket

 • specialpedagogisk rådgivning, konsultation, handledning kring utveckling av barn och ungdomars tal-, språk-, kommunikations-, läs- och skrivförmåga
 • tematräffar
 • utlåning av språkstimulerande spel och kartläggningsmaterial.

Material finns inom dessa områden

 • Berätta och samtala
 • Grammatik
 • Kommunikation och samspel
 • Läs och skriv
 • Munmotorik och ljudträning
 • Ord och begrepp
 • Perception
 • Språklig medvetenhet
 • Teckenkommunikation
 • Vuxenlitteratur
 • Språkpåsar

Kontakta Språkoteket

Språkoteket
Hemmesta bibliotek
Motionsvägen 4
08-570 475 54
sprakoteket@varmdo.se

Se även...


Skoldatateket