Betyg inom vuxenutbildning

Du som studerar inom kommunal vuxenutbildning får betyg på varje kurs du avslutar, och på gymnasiearbete. Betygsskalan har sex steg där A till E är godkänt, och F är icke godkänt. A är högsta betyg.

Vill du ha dina betyg utskrivna måste du själv göra en betygsbeställning, betyg skickas inte ut automatiskt.

Betygsutskrift från enstaka kurs

(utdrag ur betygskatalog/ samlat betygsdokument)

Om du vill beställa betygsutskrift av enstaka betyg som du har läst genom den kommunala vuxenutbildningen i Värmdö kommun vänder du dig direkt till den skola där du studerat.

Om du har frågor gällande betygsutskrift från enstaka kurs kontakta Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsenheten.

Beställ betyg via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Slutbetyg och gymnasieexamen

Om du inte har ett slutbetyg eller en gymnasieexamen från gymnasieskolan kan du komplettera för att få det inom den kommunala vuxenutbildningen.

Slutbetyg

Ett slutbetyg ska innehålla 2350 gymnasiepoäng, varav 600 poäng ska vara betyg i kärnämneskurser.

Slutbetyg kräver noggrann studieplanering. Ta kontakt med Vuxenutbildningsenhetens studie- och yrkesvägledare för mer information om hur du sammanställer ett slutbetyg. Ta alltid med originalbetyg på kurser som du vill ta med i betyget.

Observera att sista datum för att utfärda ett slutbetyg är 1 juli 2020.

Gymnasieexamen

Slutbetyg har ersatts av gymnasieexamen. En gymnasieexamen kan antingen vara en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. En gymnasieexamen ska innehålla 2 400 poäng. Beroende på val av examen varierar kravet på vilka kurser som ska ingå.

Gymnasieexamen kräver en noggrann studieplanering. Ta kontakt med Vuxenutbildningsenhetens studie- och yrkesvägledare för mer information om hur du sammanställer en gymnasieexamen. Ta alltid med originalbetyg på kurser som du vill ta med i betyget.

Komplettering vid ansökan till högskola eller universitet

Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsenheten överför alla betygsuppgifter till UHR:s betygsdatabas, BEDA, som sin tur överför uppgifterna till Antagning.se. Detta sker minst en gång per vecka.

Det krävs att du har en aktiv anmälan på antagning.se för att betygen ska synas under ”mina meriter”.

Du har alltid ett eget ansvar att kontrollera att ditt betyg kommit in till Antagning.se.

Mer information på www.antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster