Validering och prövning

Genom validering och prövning kan du få tillgodoräkna dig kunskaper du redan har. Det innebär att du slipper läsa om kurser eller kursmoment som du redan kan. Alla valbara skolor ska erbjuda validering av kunskaper inför kursstart. Om du vill få en prövning av dina kunskaper måste du själv begära det.

Validering

Genom validering har du som studerande möjlighet att få de erfarenheter, kompetenser och kunskaper som du tillägnat dig genom t.ex. arbete, i föreningslivet eller tidigare utbildning tillgodoräknade i din utbildning. Genom att utgå ifrån de kunskaper du redan har undviker du att din studietid blir onödigt lång.

I en validering bedöms och värderas de kunskaper som du har. Valideringen avslutas med en samlad dokumentation av dina kunskaper och din kompetens. Du har rätt att få dina kunskaper och din kompetens dokumenterade skriftligt i ett intyg. Betygsättning efter en validering sker genom prövning.

För mer information om validering kontakta Vuxenutbildningsenhetens studie- och yrkesvägledare eller någon av våra valbara skolor.

Prövning

Prövning innebär att du examinerar dina kunskaper på en gymnasiekurs och får betyg genom att läsa hela den aktuella kursen på egen hand. Prövningen omfattar hela kursen enligt den nationella kursplanen. En prövning kan du göra utan föregående studier eller validering.

Prövning ger dig möjlighet att få betyg på en kurs som du inte har läst, eller att få ett högre betyg på en kurs som du redan har betyg i. Prövning innebär att en hel kurs bedöms och betygsätts. Du läser in kursen på egen hand med hjälp av instruktioner för prövningen. Inläsning inför en prövning är lika omfattande som kursen då det är samma kurs med samma poängvärde, mål och betygskriterier.

En prövning kan gå till på olika sätt beroende på kurs. Den kan bestå av salsskrivning, muntlig del och inlämningsuppgifter. Vissa kurser kräver också att man är med på några praktiska moment.

1 juli 2012 infördes nya kurser på Komvux. Du kan göra prövning i antingen nya eller äldre kurser. Det går att göra prövningar i de äldre kurserna t.o.m. juni 2016 (under förutsättning att det finns lärare som kan utföra prövningen).

Du har rätt att göra en prövning hos alla våra valbara skolor till en kostnad av högst 500 kronor. Du kontaktar själv skolan där du vill göra prövningen och anmäler dig enligt deras rutiner för prövning.

Mer information


Skolverket - information om prövninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverket - bli behörig genom valideringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster