Lärvux, särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är utbildning för vuxna som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. För att få läsa särskild utbildning för vuxna ska du vara 20 år eller äldre. Du behöver inte ha några förkunskaper.

Vad är särskild utbildning för vuxna?

Särskild utbildning för vuxna motsvarar kurser inom träningsskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolans nationella program. Du studerar i långsam takt och i liten grupp med hjälp av lärare som har specialpedagogisk kompetens.

När du börjar studera planerar du, tillsammans med läraren, vilken kurs du ska läsa och vad du ska lära dig. I slutet av läsåret utvärderar ni om du har uppnått de mål du har för utbildningen.

Hur mycket går jag i skolan?

En studieplats beviljas för ett läsår i taget, och du går i skolan 1-3 timmar per vecka. Du bestämmer tillsammans med läraren vilken nivå du ska läsa på och hur många lektioner du behöver.

Får jag betyg?

När du har avslutat en kurs får du betyg eller ett intyg. Betygsnivåerna är A, B, C, D eller E. E är godkänt betyg och A är högsta betyg.

Ett intyg visar vad du har lärt dig på kursen.

Hur gör jag för att ansöka?

Du kan ansöka till särskild utbildning när som helst. Vi tar emot nya elever under hela läsåret. För att ansöka till särskild utbildning behöver du skriva ut och fylla i blanketten nedan.

När du har fyllt i din ansökan skickar du den till:

Värmdö kommun
Komvux Värmdö 
134 81 Gustavsberg

Ansökan till Lärvux - blankett

Var går jag i skolan?

Lärvux är Värmdö kommuns skola för särskild utbildning för vuxna. Lärvux är en del av Komvux Värmdö, som också anordnar kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare. Komvux Värmdö ligger på Skärgårdsvägen 7, i Gustavsberg.

Om du har särskilda behov, som inte kan tillgodoses av Lärvux, kan du få gå i någon annan skola som anordnar särskild utbildning för vuxna.

Komvux Värmdös webbplats

Mer information


Skolverkets information om särskild utbildning för vuxnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster