Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada. Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden beslutar om du har rätt att gå i skolformen anpassad gymnasieskola.

Information om utbildningen

Anpassad gymnasieskola ger en bra grund både för ett yrke och fortsatta studier. I den anpassade gymnasieskolan får du också god hjälp att utvecklas som person och att aktivt delta i samhällslivet. Mer information om utbildningen får du genom din skolas studie- och yrkesvägledare.

Kullsvedsskolans anpassade gymnasium

Till hösten 2023 startar Värmdö kommun upp Kullsvedsskolans anpassade gymnasieskola. Skolan kommer under det första året att erbjuda fem platser på individuella program. Skolan kommer att ligga i Kullsvedsskolans lokaler i Hemmesta. Befintliga lokaler i Kullsvedsskolan är anpassade för elevgruppen och kompetens att undervisa på individuella program finns inom Kullsvedskolans anpassade grundskola.

Kullsvedsskolan anpassat gymnasium

Program i anpassad gymnasieskola

Alla program i anpassad gymnasieskola är fyraåriga. Du väljer själv program efter vad du är intresserad av.

Nationella program

Det finns nio nationella program, som är yrkesinriktade. Läs mer om dem på Skolverkets webbplats.

Nationella program Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Individuella program

Individuella program erbjuds dig som inte kan följa ett nationellt program. De individuella programmen består av sex olika områden. Läs mer om dem på Skolverkets webbplats.

Mer om individuella program Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prova-på-period

Studie- och yrkesvägledningen ska starta i årskurs 8 och fortsätta i årskurs 9. För att göra det lättare för dig att välja program, kan prova-på-perioder erbjudas. Din skolas studie- och yrkesvägledare hjälper till att ordna en prova-på-period i en anpassad gymnasieskola om du vill det.

Ansökan

Ansökan sker till anpassad gymnasieskola sker på gymnasieantagningens webbplats.

Till Gymnasieantagningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.