Gymnasiestudier utomlands

Du som går i gymnasiet har möjlighet att byta ut ett läsårs studier i Sverige mot studier utomlands med ersättning från Värmdö kommun.

Kan jag få bidrag till studier utomlands? 

För att studera utomlands med ersättning från Värmdö kommun måste du uppfylla nedanstående kriterier;

  • Du och minst en av dina vårdnadshavare ska vara folkbokförda i Värmdö kommun under hela studietiden utomlands.
  • Gymnasieskolan ska vara en av Skolverket/Skolinspektionen godkänd svensk utlandsskola alternativt att gymnasieskolan erbjuder International Baccalaureate och är auktoriserad av stiftelsen International Baccalaureate.
  • Du ska vara utskriven från din svenska gymnasieskola under studietiden utomlands.
  • Studierna utomlands ska omfatta minst en termin och max ett läsår.
  • Du kan bara få ersättning för sådan utbildning som helt ersätter utbildning i Sverige. Om du behöver gå om samma kurs vid svensk skola efter hemkomsten kan du inte få ersättning för den delen av utbildningen.

Hur mycket kan jag få i bidrag?

Ersättningen uppgår till högst ett belopp motsvarande aktuell skolpeng för Värmdö kommun och utbetalas direkt till skolan utomlands. Om skolan får statsbidrag för din utbildning eller om dina föräldrars arbetsgivare betalar för del av utbildningen uppgår ersättningen till mellanskillnaden mellan statsbidrag/arbetsgivarens ersättning och den aktuella programpengen.

Du kan inte få ekonomiskt stöd till boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet, så kallat inackorderingsbidrag, vid gymnasiestudier utomlands.

Hur ansöker jag?

Du ansöker med en särskild blankett (se nedan). Till din ansökan ska du bifoga antagningsbesked från mottagande gymnasieskola som visar vilka studier du ska påbörja. Du som söker ska även redovisa om skolan får statsbidrag för din utbildning eller om någon av dina vårdnadshavares arbetsgivare betalar en del av din utbildning till skolan. Om du avbryter dina studier eller flyttar till annan kommun ska du eller din vårdnadshavare informera Värmdö kommun om detta.

Ansökan om gymnasiestudier utomlands Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.