Läsårsdata gymnasieskolor

Nedan hittar du information om läsårstider och ledighet i Värmdös kommunala gymnasieskolor. Utöver lovdagarna lägger skolorna ut fem studiedagar för planering och fortbildning. För information om fristående skolor, se respektive skolas egen hemsida.

Gustavsbergs gymnasium

Sportlov 26/2-1/3

Påsklov 29/3-5/4

Lovdagar 1/5, 9/5, 10/5, 6/6

Avslutning åk1, åk2, introduktionsprogrammen 5/6

Studenten 7/6

Värmdö Gymnasium

Sportlov 26/2-1/3

Påsklov 29/3-5/4

Lovdagar 1/5, 9/5, 10/5, 6/6

Avslutning åk1, åk2, introduktionsprogrammen 5/6

Studenten 7/6