Lov och studiedagar för kommunala gymnasieskolor

Nedan hittar du information om läsårstider och ledighet i Värmdös kommunala gymnasieskolor. Utöver lovdagarna lägger skolorna ut fem studiedagar för planering och fortbildning. För information om fristående skolor, se respektive skolas egen hemsida.

Läsåret 2021-2022

För gymnasiet sker höstterminens start mellan 12-25 augusti och vårterminens slut mellan
3-16 juni. Samma lovdagar som för grund- och grundsärskolan.
Utöver lovdagarna lägger skolorna ut fem studiedagar för planering och fortbildning av lärare.
Tre av studiedagarna används för att göra hela höstlovsveckan ledig för eleverna.

Läsåret 2020-2023

För gymnasiet sker höstterminens start mellan 15-25 augusti och vårterminens slut mellan
1-16 juni. Samma lovdagar som för grund- och grundsärskolan.
Utöver lovdagarna lägger skolorna ut fem studiedagar för planering och fortbildning av lärare. Tre av studiedagarna används för att göra hela höstlovsveckan ledig för eleverna.