Lov och studiedagar för kommunala gymnasieskolor

Nedan hittar du information om läsårstider och ledighet i Värmdös kommunala gymnasieskolor. Utöver lovdagarna lägger skolorna ut fem studiedagar för planering och fortbildning. För information om fristående skolor, se respektive skolas egen hemsida.

Läsåret 2021-2022

För gymnasiet sker höstterminens start mellan 12-25 augusti och vårterminens slut mellan
3-16 juni. Samma lovdagar som för grund- och grundsärskolan föreslås.
Utöver lovdagarna lägger skolorna ut fem studiedagar för planering och fortbildning av lärare.
Tre av studiedagarna används för att göra hela höstlovsveckan ledig för eleverna.

Vårterminen 2020

Gustavsbergs Gymnasium

Värmdö gymnasum

8 januari - Terminens första dag

Sportlov 24 februari - 28 februari (vecka 9)

Påsklov 6 april - 13 april (vecka 15)

1 maj Lovdag

8-12 juni Läsårets sista dag