Välkommen på skoldialog den 30 mars

Anmälan till kl. 17.30-20.00 i Värmdösalen, kommunhuset Skogsbo. Anmälan senast 20 mars.

Grundskolenämnden genomför en skoldialog på ämnet främjande elevhälsa och resiliens i skolan. Vårdnadshavare får möjlighet att ta del av en spännande föreläsning och efterföljande dialog och samtal. Grundskolenämndens presidium finns på plats i Värmdösalen från kl. 17:30.

Inbjuden föreläsare är Kristina Bähr, skolöverläkare och författare till flera böcker som rör barns utveckling och psykiska hälsa. Hon kommer att föreläsa om främjande elevhälsa och hur skola och hem tillsammans kan arbeta för skolan som friskfaktor och vad vi tillsammans kan göra för att främja och stärka barn och ungas psykiska hälsa. Fokus är på friskfaktorer och hur vi kan stärka den psykologiska motståndskraften så att alla elever får bästa tänkbara förutsättningar att må bra i skolan och livet.

Föreläsningen börjar 18:00

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 20 mars klockan 23.59.