Avgifter och instrumentuthyrning

Här hittar du information från Värmdö kulturskola om avgifter, instrumenthyra, köregler och uppsägning av plats.

Avgifter 

 • Ämneskurs i instrumentalspel, sång och basår: 1250 kr
 • Dans, teater: 1250 kr
 • Bild och form, keramik: 1250 kr
 • Kör, ensemble, orkester för elever som inte går annan kurs i kulturskolans regi: 410 kr
 • Ensemble, orkester och körsång för elever som går andra kurser i kulturskolans regi: 250 kr

Samtliga avgifter är per termin och betalas i mitten av innevarande termin.

Avgiften debiteras av kommunens ekonomiavdelning för hela terminen från det första lektionstillfället. Vid utebliven betalning påförs lagstadgade avgifter.


Vi har ingen kö till kulturskolan men ibland kan alla kurser bli fullbokade. Du kan då göra en intresseanmälan på den kurs du är intresserad av eller höra av dig direkt till oss så kanske vi kan hjälpa dig.

Uppsägning av plats

I slutet på varje termin får du en förfrågan om du vill fortsätta nästa termin, en s.k. förfrågan om återanmälan. Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du slutar under pågående termin. Undantag är vid sjukdom eller skada då del av avgiften återbetalas mot uppvisande av läkarintyg.

Instrumentuthyrning

Du kan hyra de vanligaste instrumenten av Kulturskolan. Avgiften är 310 kronor per termin.

Följande instrument kan hyras:

 • trumpet
 • tvärflöjt
 • klarinett
 • fiol
 • altfiol
 • cello
 • kontrabas
 • tuba
 • trombone
 • horn
 • saxofon
 • nyckelharpa

Följande instrument behöver du själv införskaffa för att kunna börja spela dem på kulturskolan:

 • piano
 • keyboard
 • dragspel
 • gitarr
 • elgitarr
 • elbas
 • blockflöjt
 • trumset

Kontakta Värmdö kulturskola

Klas Jättner
Kulturskolechef
08-570 482 05
klas.jattner@varmdo.se

Marie Törnblom
Administratör
08-570 482 06
kulturskolan@varmdo.se