Kulturskolan i skolan

Värmdö kulturskola erbjuder danslek, dramalek och rytmik för förskolorna. I grundskolans skolår 1 och 2 undervisar våra lärare i kulturmix under ett läsår.

Förskola

Danslek, dramalek och rytmik för förskolor på Värmdö Kulturskola.

Värmdö Kulturskolas förskoleverksamhet erbjuder danslek, dramalek och rytmik för barngrupper 4–6 år. Barngruppen kommer till Värmdö Kulturskola i Musikens Hus en gång per vecka och får dansa, spela eller ha dramalek med en av våra pedagoger. Varje lektion varar 40 min och kostar 680 kr/lektionstillfälle. Förskolan kan välja att boka in grupper för 7, 10 eller 12 lektionstillfällen.

Grundskola

Alla elever i skolår 1 och 2 undervisas i kulturmix - dans, drama eller rytmik schemalagt under läsåret.

Undervisningen bedrivs i alla skolor i kommunen, men de undervisande pedagogerna kommer från den kommunala Kulturskolan. Undervisningen sker i helklass med två kulturskolepedagoger eller i halvklass med en kulturskolepedagog. På vissa skolor deltar även personal från skolan. 

Kontakta Värmdö kulturskola

Klas Jättner
Kulturskolechef
08-570 482 05
klas.jattner@varmdo.se

Marie Törnblom
Administratör
08-570 482 06
kulturskolan@varmdo.se