Betygs­beställning inom vuxen­utbildning

Du som studerar inom kommunal vuxenutbildning får betyg på varje kurs du avslutar, och på gymnasiearbete. Vill du ha dina betyg utskrivna måste du själv göra en betygsbeställning genom att kontakta vuxenutbildningen i Värmdö - betyg skickas inte ut automatiskt. Du kan beställa slutbetyg och examensbevis.

Du som ska söka högskolestudier till våren 2022

Du som ska söka högskolestudier till våren 2022 och vill få slutbetyg eller gymnasieexamen utfärdat behöver kontakta kommunen och göra en beställning senast den 12 november 2021. Du kan ta med kurser i ditt slutbetyg/din examen under förutsättning att beställning av examen/slutbetyg kommit in senast den 12 november 2021. Kommunen ansvarar för att rapportera alla betyg till den nationella betygsdatabasen.
Du som elev ansvarar för att dina betyg finns tillgängliga på antagning.se.

Betygsutskrift från enstaka kurs, slutbetyg och examensbevis

Om du vill beställa betygsutskrift av enstaka betyg som du har läst genom den kommunala vuxenutbildningen i Värmdö kommun vänder du dig direkt till den skola där du studerat.

Vill du ha en sammanställning av dina betyg, slutbetyg eller examensbevis, som du har läst inom kommunal vuxenutbildning, använd dig av e-tjänsten nedan.

Beställ betyg eller examensbevis via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om slutbetyg samt gymnasieexamen på Skolverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Komplettering vid ansökan till högskola eller universitet

Enheten för antagning och auktorisation överför alla betygsuppgifter till UHR:s betygsdatabas, BEDA, som sin tur överför uppgifterna till Antagning.se. Detta sker minst en gång per vecka.

Det krävs att du har en aktiv anmälan på antagning.se för att betygen ska synas under ”mina meriter”.

Du har alltid ett eget ansvar att kontrollera att ditt betyg kommit in till Antagning.se.

Mer information på www.antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.