Valbara skolor inom komvux

I listan nedan finns de skolor som är godkända av Värmdö kommun. De skolor som är godkända uppfyller de krav som kommunen ställer på den som vill anordna vuxenutbildning för kommunens medborgare.

Du väljer själv vilken skola du vill läsa hos. Om du vill kan du läsa olika kurser hos olika skolor. Du anger vilken skola du har valt i din ansökan.

Skolor med kurser på grundnivå

Skolor med kurser på gymnasienivå

Skolor med Sfi-utbildning