Studie- och yrkesvägledning för vuxna

Våra studie- och yrkesvägledare kan bland annat hjälpa dig med frågor som rör betygskomplettering, gymnasieexamensplanering, behörighets- och ansökningsfrågor, upprättande av en individuell studieplan, information om utbildningar, yrken och arbetsmarknad.

Att göra val för framtiden är en ständigt pågående process. Ibland behöver vi hjälp med att få förutsättningar att hantera frågor om val av studier och yrken. Arbetsmarknadens snabba förändringar och mångfalden av både utbildningar och yrkesområden kan göra det komplicerat att överblicka olika möjligheter, då kan du ta hjälp av kommunens studie- och yrkesvägledare.

Stöd innan du börjar studera och under studietiden

Både innan du börjar studera och under studietiden har du möjlighet att få vägledning av en studie- och yrkesvägledare. Om du redan studerar, kontakta i första hand studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Förbered dig!

För att du ska få ut så mycket som möjligt av din kontakt är det bra om du förbereder dig. Leta upp tidigare betyg, diplom, intyg osv som kan vara viktiga inför fortsatt planering. Skriv ner tankar, funderingar och frågor som du har. Sätt dig gärna in i vuxenutbildningens kursutbud.

Se kursutbud för grundläggande och gymnasial utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se kursutbud för Sfi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se valbara skolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gå vidare till ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gör ett nivåtest!

Om du är osäker på vilken kunskapsnivå du har, och vilken kurs du ska läsa, kan du göra ett nivåtest hos oss.

Nivåtest kan du göra i följande ämnen, på grundläggande och gymnasial nivå:

  • svenska
  • svenska som andraspråk
  • matematik
  • engelska

Ett nivåtest tar ca. 2-3 timmar. Om du vill göra ett nivåtest ska du anmäla det till våra studie- och yrkesvägledare. Se kontaktinformation nedan.

Möjligheten att utfärda slutbetyg förlängs ytterligare fyra år

Regeringen har beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg inom kommunal vuxenutbildning på gymnasialnivå ytterligare fyra år, från den 1 juli 2021 till och med den 1 juli 2025

Validering och prövning

Mer information om validering och prövning

Kontakta studie- och yrkesvägledarna

Telefontider

Tel. 08 - 570 478 00

Tisdagar kl. 10.00-12.00
Torsdagar kl. 13.00-14.00

Ordinarie telefontid för studie- och yrkesvägledning är inställd 20 januari 2022 och 27 januari 2022 kl. 13.00-14.00

Epost: vuxenutbildningen@varmdo.se

Besöksadress

Skärgårdsvägen 7, 134 81 Gustavsberg

Boka samtal

Vill du ha ett längre samtal där du får prata enskilt med en studie- och yrkesvägledare?Ring eller maila för att boka ett digitalt möte!

Drop-in för studie- och yrkesvägledning

Drop-in för studie- och yrkesvägledare är inställd tills vidare på grund av rådande pandemi. Du kan boka tid för telefonsamtal eller digitalt möte genom att kontakta: vuxenutbildningen@varmdo.se