Ansökningsprocessen - från ansökan till antagning

Här kan du läsa mer om hur ansökningsprocessen för vuxenutbildning ser ut.

Värmdö kommun har ansökningsperioder för kurser på grundläggande och gymnasial nivå.

1. Gör din ansökan i webben

Du ansöker till SFI, grundläggande och gymnasiala kurser i kommunens ansökningswebb.


Ansökningswebben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan ansöka till SFI från och med 1 juli det år du fyller 16 år.

Du kan ansöka till grundläggande och gymnasiala kurser från och med 1 juli det år du fyller 20 år.
Är du yngre än 20 år kan du ansöka om du har slutfört en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller någon likvärdig utbildning eller har särskilda skäl som grundar sig i personliga förhållanden.

Du ska vara folkbokförd i Värmdö kommun, sakna de kunskaper som utbildningen syftar till att ge och ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

2. Kontrollera att du ha ansökt till rätt antal poäng för önskad studietakt

Alla kurser på grundläggande och gymnasial nivå inom vuxenutbildningen har poäng som ligger till grund för att räkna ut din studietakt.

För att räknas som heltidsstudier ska du läsa 20 poäng/vecka. Värmdö kommun beviljar inte studier i en högre omfattning än max 25 poäng/vecka.

100 % studietakt = du läser 20 poäng/vecka

75 % studietakt = du läser 15 - 19 poäng/vecka

50 % studietakt = du läser 10 - 14 poäng/vecka

3. Bifoga betyg, intyg, nivåtest

Behörighetskraven till utbildningar kan skilja sig åt. För att läsa kurser på gymnasial nivå ska du ha avslutat grundskolan eller motsvarande. För vissa kurser behöver du ha godkänt betyg i underliggande kurs osv. Kommunen behöver därför få in kopior på betyg, intyg, nivåtest för att kunna behandla din ansökan. Kommunen behöver därför få in kopior på betyg, intyg, nivåtest för att kunna behandla din ansökan.

Du laddar upp dina betyg via ditt studerandekonto i Alvis.

Skapa konto i Alvis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Har du svårt att få tag på dina grundskole- och gymnasiebetyg kan äldre betyg finnas i olika kommunarkiv. Nyare betyg brukar kunna beställas direkt hos respektive skola.

Om du är osäker på vilken nivå du ska starta erbjuder vi nivåtest i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska. Ett nivåtest tar ca 2-3 timmar och testresultatet visar vilken kurs du ska ansöka till.

Om du har frågor om nivåtest eller vill anmäla dig till nivåtest kontakta oss på telefon eller mail. Se kontaktuppgifter längst ned på denna sida.

4. Kommunen fattar beslut

Rätt att delta i utbildning och urval till utbildning inom vuxenutbildningen regleras av lagar och förordningar.

Vi handlägger samtliga ansökningar och meddelar beslut via e-post efter att ansökningsperioden har stängt.

5. Invänta antagningsbesked

När du blivit beviljad studier är det skolan du valt som kontaktar dig för mer information och antagningsbesked senast 1 vecka före kursstart.

Om du inte har fått något antagningsbesked från skolan eller om du har fått ett meddelande från skolan om att din kurs inte startar, kontakta oss.

Vi hjälper dig, om möjligt, att byta till en annan skola som erbjuder samma kurs.

Se kontaktuppgifter längst ned på denna sida.

6. Ansöka till vuxenutbildning i annan kommun

Är du folkbokförd i Värmdö kommun godkänns endast i undantagsfall vuxenutbildning i annan kommun. Ansökningar beviljas inte för kurser, yrkespaket som finns att söka i Värmdö kommuns utbud, inklusive SFI- kombinationsutbildning.

Vill du ändå ansöka till vuxenutbildning i en annan kommun gör du din ansökan i den aktuella kommunens ansökningssystem. Skriv ut ansökan och skriv under den med din namnteckning.

Mejla eller posta därefter ansökan tillsammans med betyg, intyg, nivåtest till oss. Märk kuvertet eller rubricera ditt mejl med ”interkommunal ansökan”.

Se kontaktuppgifter längst ned på den här sidan.

Om du är folkbokförd i en annan kommun men vill ansökan till utbudet i Värmdö kommun gör ansökan i Värmdö kommuns ansökningswebb. Du skriver därefter ut och skickar in din ansökan till vuxenutbildningen i din hemkommun för beslut.

Om du har flyttat under studier och behöver en blankett för interkommunal ansökan kan du ladda ner den.

Interkommunal ansökan , 29.4 kB.

Kontaktuppgifter

Enhet för antagning och auktorisation, vuxenutbildningen
Skogsbovägen 9-11

134 81 Gustavsberg
08 - 570 478 00

vuxenutbildningen@varmdo.se