Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning är för dig som saknar den utbildning som ges i den svenska grundskolan men kurserna är anpassade för vuxna. När du är klar med grundläggande kan du studera vidare på gymnasial nivå.

Målgrupp för grundläggande vuxenutbildning

Du får studera på grundläggande vuxenutbildning från och med höstterminen det år då du fyller 20 år, om du:

  1. är bosatt i Värmdö kommun eller har ett godkännande från din hemkommun
  2. saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan, och
  3. har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

Grundläggande vuxenutbildning är en rättighet för dig som uppfyller villkoren. Det innebär att alla som vill och är behöriga har rätt att läsa grundläggande vuxenutbildning.

Du som studerar på grundläggande vuxenutbildning har rätt att ansöka om studiemedel från CSN.

Hitta kurser Länk till annan webbplats.

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning är för dig som saknar gymnasiebetyg, behöver komplettera dina gymnasiebetyg för att kunna läsa på universitet/högskola/yrkeshögskola eller vill utbilda dig till ett nytt yrke.

Målgrupp för gymnasial vuxenutbildning

Du kan söka till gymnasial vuxenutbildning från och med höstterminen det år då du fyller 20 år, om du

  1. är bosatt i Värmdö kommun
  2. saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge
  3. har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen, och
  4. i övrigt uppfyller föreskrivna villkor

Om du har slutfört ett nationellt gymnasieprogram (eller annan likvärdig utbildning) och uppfyller övriga villkor är du behörig att läsa vuxenutbildning på gymnasial nivå även om du är yngre än 20 år.

Gymnasial vuxenutbildning är en rättighet för dig behöver komplettera dina betyg för att bli behörig att söka till högskola eller yrkeshögskola har rätt att läsa gymnasial vuxenutbildning för att uppnå rätt behörighet.

Hitta kurser Länk till annan webbplats.