Studera på kommunal vuxen­utbildning

Kommunal vuxenutbildning, komvux, är utbildning för dig som behöver läsa in eller komplettera din grundskole- eller gymnasieutbildning, eller som behöver läsa Sfi.

Inom den kommunala vuxenutbildningen kan du läsa kurser på grundläggande nivå, gymnasial nivå, och utbildning i svenska för invandrare. Du kan studera på dagtid, kvällstid eller på distans. Om du vill kan du studera på komvux samtidigt som du arbetar, praktiserar eller har andra studier.

Att studera inom den kommunala vuxenutbildningen kostar ingenting. Den kurslitteratur som används i undervisningen får du betala själv. Du kan också behöva betala för kopierat kursmaterial.

Utbildning på grundläggande nivå

Utbildningen på den grundläggande nivån är till för dig som behöver läsa in, komplettera eller repetera grundskolans ämnen och kurser. Utbildningen ska ge kunskaper som du behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet.

Utbildning på gymnasial nivå

Vuxenutbildning på gymnasial nivå vänder sig till dig som vill komplettera din gymnasieutbildning eller läsa in behörighet till högskolan. Gymnasial vuxenutbildning riktar sig också till dig som vill få dina kunskaper validerade eller lära dig ett nytt yrke. 

Utbildning i svenska för invandrare, sfi

Sfi-utbildning är utbildning för dig som inte har svenska som modersmål, och som behöver förbättra dina kunskaper i svenska språket.  

Valbara skolor

Värmdö kommun har kundval inom kommunal vuxenutbildning, och vi samarbetar med många olika skolor. Det innebär att samma kurs kan finnas hos flera skolor och att du får välja vilken skola du vill läsa kursen hos. Alla skolor som du kan välja mellan är granskade och uppfyller kommunens krav på kvalitet.

Värmdös valbara skolor

Medfinansiär EU

Europeiska unionens råd, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen har enats om ett återhämtningsstöd vilket innebär att våra gymnasiala yrkespaket delvis kommer att finansieras av EU-medel.