Studie- och yrkesvägledning för vuxna

Våra studie- och yrkesvägledare kan bland annat hjälpa dig med frågor som rör betygskomplettering, gymnasieexamensplanering, behörighets- och ansökningsfrågor, upprättande av en individuell studieplan, information om utbildningar, yrken och arbetsmarknad.

Att göra val för framtiden är en ständigt pågående process. Ibland behöver vi hjälp med att få förutsättningar att hantera frågor om val av studier och yrken. Arbetsmarknadens snabba förändringar och mångfalden av både utbildningar och yrkesområden kan göra det komplicerat att överblicka olika möjligheter, då kan du ta hjälp av kommunens studie- och yrkesvägledare.

Stöd innan du börjar studera och under studietiden

Både innan du börjar studera och under studietiden har du möjlighet att få vägledning av en studie- och yrkesvägledare. Om du redan studerar, kontakta i första hand studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Förbered dig!

För att du ska få ut så mycket som möjligt av din kontakt är det bra om du förbereder dig. Leta upp tidigare betyg, diplom, intyg osv som kan vara viktiga inför fortsatt planering. Skriv ner tankar, funderingar och frågor som du har. Sätt dig gärna in i vuxenutbildningens kursutbud.

Ansökan

Utbildningsguide Länk till annan webbplats.

Gör ett nivåtest!

Om du är osäker på vilken kunskapsnivå du har, och vilken kurs du ska läsa, kan du göra ett nivåtest hos oss.

Nivåtest kan du göra i följande ämnen, på grundläggande och gymnasial nivå:

  • svenska
  • svenska som andraspråk
  • matematik
  • engelska

Ett nivåtest tar ca. 2-3 timmar. Om du vill göra ett nivåtest ska du anmäla det till vuxenutbildningen@varmdo.se

Möjligheten att utfärda slutbetyg förlängs ytterligare fyra år

Regeringen har beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg inom kommunal vuxenutbildning på gymnasialnivå ytterligare fyra år, från den 1 juli 2021 till och med den 1 juli 2025

Gymnasieexamen från Komvux

På Komvux finns 14 olika program som ger gymnasieexamen. 12 av de ger yrkesexamen och 2 ger högskoleförberedande examen. Läs mer om de olika examen:

Yrkesexamen , 173.2 kB.

Högskoleförberedande examen

Naturvetenskap och teknik , 172.2 kB.

Samhällskunskap och humaniora , 173.3 kB.

Slutbetyg , 181.9 kB.

Beställ betyg eller examensbevis via vår e-tjänst

Du hittar e-tjänsten här

Validering och prövning

Mer information om validering och prövning

Boka samtal för rådgivning och vägledning med studie- och yrkesvägledare

Bokningstjänsten kommer att vara stängd mellan 20 december och 8 januari.

Boka tid för att:

  • Få vägledning när det gäller ditt studie- och yrkesval för dig som är folkbokförd i Värmdö kommun
  • Få hjälp med planering mot slutbetyg eller examensbevis

Boka samtal med studie- och yrkesvägledare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid enstaka frågor går det bra att kontakta våra studie- och yrkesvägledare via mejl: syvvuxenutbildningen@varmdo.se.


Telefontider
Tel: 08 – 570 478 00
Måndag – torsdag klockan 09.00-10.00

Besöksadress:

Skogsbovägen 9-11, 134 81 Gustavsberg