Anordnare förskola, skola och gymnasium

Här hittar du information och material som du som anordnare av förskola, skola och gymnasium i Värmdö kommun kan vara i behov av.

Regler och frågor kopplade till finansiering av verksamheten såsom tilläggsbelopp finns på Företagarwebben - du hittar en länk dit här i menyn.

Ansökningar om anpassad grundskola samt ansökningar om byte av behovsgrupp, görs inte i pappersform utan direkt i funktionsbrevlådan. Ansökan görs alltid av verksamheten och ej av vårdnadshavare. I ansökan bifogas samtliga fyra utredningar, syftet med detta för att förenkla ansökningsprocessen och samtidigt höja sekretessen. Vid frågor kontakta våra specialpedagoger på avdelning styrning och kvalitet 08-570 470 00.