Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Antalet barn inskrivna i barnomsorgen och din inkomst, påverkar avgiften för plats inom förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och fritidshem.

Har du fått förändrad inkomst som en följd av Corona-viruset? Din inkomst per månad ligger till grund för hur mycket du betalar för ditt/dina barn i förskola och i fritidshem, det är därför viktigt att du uppdaterar inkomsten snarast om den har förändrats. Detta gör du i e-tjänsten för barnsomsorg:

Uppdatera inkomstuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Det är därför viktigt att dina inkomstuppgifter är uppdaterade, så att du betalar rätt avgift. Om hushållet har en inkomst på mer än 50 340 kronor före skatt debiteras familjen maxtaxa automatiskt. Är hushållets inkomst lägre så blir avgiften lägre. Avgiften är fördelad på 12 månader, det innebär att man betalar för platsen även när barnet är ledigt. Fakturan avser innevarande månad, det framgår på fakturan vilken period det gäller.

Lämna eller uppdatera inkomstuppgifter

Enklast uppdaterar du din inkomst via vår e-tjänst för barnomsorg som du hittar genom att klicka på knappen nedan. E-legitimation krävs. Om du inte har e-legitimation finns även en blankett att använda.

Uppdatera inkomstuppgifter - e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdatera inkomstuppgifter - blankett Länk till annan webbplats.

Räkna ut din inkomst


Maxtaxa för barnomsorg år 2021

Förskola och förskolebarn inom pedagogisk omsorg (familjedaghem)

  • Barn 1: 1 510 kr dock högst 3 % av inkomsten
  • Barn 2:   1 007 kr dock högst 2 % av inkomsten
  • Barn 3:   503 kr dock högst 1 % av inkomsten

30 % avdrag på avgiften för 3-5 åringar Allmän förskola fr.o.m. 1 augusti det år barnet fyller 3 år

Fritidshem och skolbarn inom pedagogisk omsorg (familjedaghem)

  • Barn 1: 1 007 kr dock högst 2 % av inkomsten
  • Barn 2: 503 kr dock högst 1 % av inkomsten
  • Barn 3: 503 kr dock högst 1 % av inkomsten

Fritidshem för äldre barn (fritidsklubb)

  • Barn 1: 640 kr dock högst 2 % av inkomsten
  • Barn 2: 494 kr dock högst 1 % av inkomsten
  • Barn 3: 494 kr dock högst 1 % av inkomsten

Som barn 1 räknas det yngsta placerade barnet. Avgift debiteras 12 månader/år.

Inkomsttaket från januari 2021 är 50 340 kr

Reducering vid 25-timmars vistelse, 37,5%.

Debitering

Avgift debiteras 12 månader/år. Det innebär att frånvaro på grund av semester, annan ledighet och sjukdom inte berättigar till avgiftsbefrielse. Du kan inte heller säga upp platsen under sommarsemestern för att slippa betala.

Övrig information

Kom ihåg att alltid meddela kommunen eventuell förändring av inkomst. Om vi inte har någon uppdaterad inkomstinformation från dig faktureras automatiskt maxtaxa.

Delad faktura

För tillfället kan inte delad faktura erbjudas. Under kommande månader så kommer en ny funktion införas. Vårdnadshavare som bor på olika adresser kan få avgiften för förskola och fritidshem delad. För att få delad avgift fyller båda vårdnadshavare i en gemensam blankett där ni själva väljer fördelning av kostnaden. Varsin faktura skickas då ut.


Sänkt avgift

I vissa fall kan du och ditt barn vara berättigade till en sänkt avgift utöver vad som anges ovan.

Mer om sänkt avgift