Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Antalet barn inskrivna i barnomsorgen och din inkomst, påverkar avgiften för plats inom förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och fritidshem.

Har du fått förändrad inkomst? Din inkomst per månad ligger till grund för hur mycket du betalar för ditt/dina barn i förskola och i fritidshem, det är därför viktigt att du uppdaterar inkomsten snarast om den har förändrats. Du anger datum i nästkommande månad. Detta gör du i e-tjänsten för barnsomsorg:

Uppdatera inkomstuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Det är därför viktigt att dina inkomstuppgifter är uppdaterade, så att du betalar rätt avgift. Om hushållet har en inkomst på mer än 56 250 kronor före skatt debiteras familjen maxtaxa automatiskt. Är hushållets inkomst lägre så blir avgiften lägre. Avgiften är fördelad på 12 månader, det innebär att man betalar för platsen även när barnet är ledigt. Fakturan avser innevarande månad, det framgår på fakturan vilken period det gäller.

Lämna eller uppdatera inkomstuppgifter

Enklast uppdaterar du din inkomst via vår e-tjänst för barnomsorg som du hittar genom att klicka på knappen nedan. E-legitimation krävs. Om du inte har e-legitimation finns även en blankett att använda.

Uppdatera inkomstuppgifter - e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdatera inkomstuppgifter - blankett , 188.8 kB.

Räkna ut din inkomst


Maxtaxa – Barnomsorg 2024

Debitering

Avgift debiteras 12 månader per år. Det innebär att frånvaro på grund av semester, annan ledighet och sjukdom inte berättigar till avgiftsbefrielse.

Som barn 1 räknas det yngsta placerade barnet.

Inkomsttaket från januari 2024 är 56.250 kronor.

Reducering vid 25-timmars vistelse 37,5%, gäller endast barn i förskola och pedagogisk omsorg.

Förskola och förskolebarn inom pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Barn 1, 1688 kronor dock högst 3% av inkomsten

Barn 2, 1125kronor dock högst 2% av inkomsten

Barn 3, 563 kronor dock högst 1% av inkomsten

30% avdrag på avgiften för 3 till 5 åringar på allmän förskola från och med 1 augusti det året barnet fyller 3 år

Fritidshem och skolbarn inom pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Barn 1, 1125 kronor dock högst 3% av inkomsten

Barn 2, 563 kronor dock högst 2% av inkomsten

Barn 3, 563 kronor dock högst 1% av inkomsten

Fritidshem för äldre barn (fritidsklubb)

Barn 1, 715 kronor dock högst 3% av inkomsten

Barn 2, 552 kronor dock högst 2% av inkomsten

Barn 3, 552 kronor dock högst 1% av inkomsten

Övrig information

Kom ihåg att alltid meddela kommunen eventuell förändring av inkomst. Om vi inte har någon uppdaterad inkomstinformation från dig faktureras automatiskt maxtaxa.

Delad faktura

Vårdnadshavare som bor på olika adresser kan få avgiften för förskola och fritidshem delad. För att få delad avgift fyller båda vårdnadshavare i en gemensam blankett där ni själva väljer fördelning av kostnaden. Varsin faktura skickas då ut.

Sänkt avgift

I vissa fall kan du och ditt barn vara berättigade till en sänkt avgift utöver vad som anges ovan.

Mer om sänkt avgift