Beräkna inkomst

Hur mycket du ska betala för din barnomsorg beror främst på inkomsten i det hushåll där ditt barn är folkbokfört.

Uppgifterna kan komma att kontrolleras med arbetsgivare och mot föregående års deklaration. En gång om året skickar Värmdö kommun ut en inkomstförfrågan till dig.

Varierande månadsinkomst

Du som har en varierad inkomst månad för månad lämnar en beräknad, genomsnittlig månadsinkomst.

Familjeförhållanden

Den sammanlagda inkomsten beräknas efter följande familjeförhållanden:

 • Sammanboende/gifta föräldrar med gemensamt barn/ej gemensamma barn.
 • Ensamstående förälder, det vill säga om man är den ende vårdnadshavare som är folkbokförd på adressen.
 • Den förälder hos vilken barnet bor anses vara platsinnehavare. Den förälderns inkomst ligger som grund för avgiften.
 • Gemensam inkomst även om ena maken/sambon har utlandstjänst.

Avgiftsgrundande inkomster

Med bruttoinkomst menas all skattepliktig inkomst före skatt. Exempel på avgiftsgrundande inkomster:

 • Lön
 • Bruttoinkomst "från eget företag"
 • Pension
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning
 • Sjukbidrag
 • Arbetslöshetsersättning

Studiestöd från CSN ska inte anges som inkomst eftersom studiestöd inte är beskattningsbart.

Om du inte vill uppge din inkomst kan du i e-tjänsten ange att du accepterar att betala maxbeloppet.

Ändra inkomstuppgifter