Köregler för förskola och pedagogisk omsorg

När du ansöker om plats i förskola eller inom pedagogisk omsorg (familjedaghem) blir barnets ködatum lika med det datum då ansökan kommer in till kommunen. Om ansökan kommer in innan barnet fyllt tre månader blir ködatum automatiskt satt till det datum som barnet fyller tre månader.

Om flera barn har samma ködatum gäller barnets ålder, det betyder att äldre barn erbjuds plats före yngre barn.

Barn i behov av särskilt stöd har förtur i kön.

Kö till flera förskolor

Du har möjlighet att stå i kö till fem olika förskolor och det är också fördelaktigt att använda sig av den möjligheten. Vid ansökan om omplacering kan du ange högst fyra val.

Under ansökningstiden kan du fritt ändra bland valda förskolor och pedagogisk omsorg (familjedaghem), det påverkar inte din köplats. Du kan också under ansökningstiden flytta fram önskat datum för behov av plats (behovsdatum). Om du väljer att lägga till ytterligare en förskola får just den enheten ett eget ködatum, övriga önskemål ligger kvar på det ursprungliga datumet.

Platsgaranti

Ditt barn är garanterad en plats i förskola inom fyra månader efter ansökan. Om önskemål inte kan uppfyllas erbjuds plats på annan förskola.

Besvara platserbjudande

När du får ett platserbjudande ska du som vårdnadshavare svara inom fem dagar för att få förskoleplatsen. Båda vårdnadshavarna måste besvara erbjudandet.

Mer om att godkänna, ändra eller säga upp plats

Om erbjudande av plats dröjer

Vi rekommenderar att du ser över de alternativ du står på kö till. Det kan vara så att de förskolor eller den pedagogiska omsorg (familjedaghem) du valt inte har några lediga platser. Du kanske därför måste lägga till eller byta mot andra alternativ för att öka chanserna att få en plats.