Läsårsdata Ht 2021 - Vt 2023 för föräldralediga

Under, sportlov, sommarlov, höstlov, jullov och påsklov erbjuds barn med en vårdnadshavare som är föräldraledig med ett syskon att vara på förskolan 15 timmar i veckan fördelat på tisdag-torsdag kl. 9-14.
Vid sjukdom, ledighet eller helgdagar ersätts inte dessa dagar. Nedan finner ni läsårsdata för förskolan.

Ht 2021 - Vt 2022

Jullov
15 timmar i veckan fördelat tisdag-torsdag kl. 9-14.
Med start den 23/12 t.om 10/1

Sportlov
28/2-4/3
Tisdag-Torsdag kl 9-14

Påsklov
11/4-14/4
Tisdag-Torsdag kl 9-14

Sommarlov
15 timmar i veckan fördelat tisdag-torsdag kl. 9-14.
Med start den 14 juni t.om 15 Augusti

Ht 2022 - Vt 2023

Höstlov
31/10- 4/11
Tisdag-torsdag kl 9-14

Jullov

15 timmar i veckan fördelat tisdag-torsdag kl. 9-14.
Med start den 22/12 t.om 9/1

Sportlov
27/2-3/3
Tisdag-Torsdag kl 9-14

Påsklov
11/4-14/4
Tisdag-Torsdag kl 9-14

Sommarlov
15 timmar i veckan fördelat tisdag-torsdag kl. 9-14.
Med start den 12 juni t.om Augusti