Läsårsdata Ht 2023 - Vt 2024 för föräldralediga

Under, sportlov, sommarlov, höstlov, jullov och påsklov erbjuds barn med en vårdnadshavare som är föräldraledig med ett syskon att vara på förskolan 15 timmar i veckan fördelat på tisdag-torsdag kl. 9-14.
Vid sjukdom, ledighet eller helgdagar ersätts inte dessa dagar. Nedan finner ni läsårsdata för förskolan.

Ht 2023- Vt 2024


Höstlov
30/10-3/11
Tisdag- torsdag kl 9-14

Jullov
15 timmar i veckan fördelat tisdag-torsdag kl. 9-14.
Med start den 21/12 t.om 8/1

Sportlov
26/2-1/3
Tisdag- torsdag 9-14

Påsklov
2-5/4
Tisdag- torsdag 9-14

Sommarlov
15 timmar i veckan fördelat tisdag-torsdag kl. 9-14.
Med start den 12 juni t.om 20 augusti