Information om vistelsetid till vårdnadshavare för 25-timmars barn

Här kan du läsa mer om ramtider under året.

Vistelsetiden ska uppgå till 25 timmar per vecka. Det är rektor vid respektive förskoleenhet som beslutar vilka tider som gäller inom ramtiderna.

  • Lämningstid, klockan 08:15-08:45
  • Hämtningstid, klockan 14:30-15:00
  • Fredag, ledig.

Förskolan kan besluta om avsteg för familj utifrån behov.

Avvikande perioder

Under dessa perioder får barn till föräldralediga, arbetslösa eller långtidssjukskrivna vistas i förskolan 15 timmar per vecka eller tre timmar per dag.

  • Vecka 25-32.
    Under veckorna 28-31 ska arbetande/studerande förälder lämna intyg över sina arbetstider.
  • Skolans jullov.

Respektive rektor beslutar om hur tiden ska fördelas under veckan.

Vid sjukdom, ledighet eller helgdagar ersätts inte dessa dagar.