Vanliga frågor och svar

Här finner du vanliga frågor och svar gällande förskolorna i Värmdö Kommun.

Jag har fått faktura för juli månad, men mitt barn är ledig och är inte där. Måste jag betala?

Ja, du ska betala barnomsorgsfakturan. Avgiften för barnomsorg tas ut 12 månader per år. Frånvaro på grund av semester eller annan ledighet berättigar inte till avgiftsbefrielse.

Vi ska flytta till Värmdö kommun, kan vi stå i kö till förskolan och vad gäller?

Det går bra att ställa sig i kö till förskolan om ni har en kommande adress i Värmdö samt ett tillträdesdatum då ni blir folkbokförda i kommunen. Ni ansöker om plats via e-tjänsten på kommunens hemsida. Där skriver ni in er framtida adress och tillträdesdatum.

Kom ihåg att ni måste vara folkbokförda i Värmdö innan ni påbörjar en förskoleplats.

Vi har inte fullständiga personnummer, kan/hur ansöker vi?

Ansökan görs via blankett, ange födelseår, månad, dag i fältet för personnummer.

Vi står i kö till olika förskolor med det verkar vara fullt på alla vi har sökt till. Vad händer då?

Man har rätt att stå i kö till max tre förskolor/pedagogisk omsorg. Om det är fullt på alla köalternativ kommer du att bli erbjuden en sk garantiförskola. Det är en förskola som har ledig plats och ligger så nära hemmet som möjligt. Om du tackar ja till den förskolan står du kvar i kön till dina köval. Tackar du nej är din garanti förbrukad och du står då kvar i kö till de förskolor som du sökt till.

Jag har ställt mitt barn i kö, men när jag loggar in i e-tjänsten kan jag inte se att vi står i kö. Var hittar jag den informationen?

Du hittar information om gjord ansökan, kö och placering på startsidan, fliken Alla, scrolla ned till Översikt (under rubriken Genvägar).

Jag önskar byta förskola, hur gör jag det?

Du gör en ny ansökan via e-tjänsten på kommunens hemsida. Du förlorar inte din nuvarande plats om du ställer dig i kö till en annan förskola.

Jag är föräldraledig och mitt äldre barn går 25 timmar per vecka, men under sommaren får hen bara gå 15 timmar/vecka, betalar jag en lägre avgift då?

Nej, avgiften blir inte förändrad. Vistelsetiden 15 timmar/vecka följer grundskolans sommarlov.

Jag vill säga upp min förskoleplats, hur gör jag det?

Du loggar in med e-legitimation på e-tjänsten på www.varmdo.se Länk till annan webbplats., ”Godkänn, ändra, säg upp plats”. Det är 30 dagar uppsägningstid och du betalar avgift även om barnet inte längre deltar i verksamheten. Om du inte har e-legitimation går det bra att säga upp platsen via blankett som finns på kommunens hemsida.