Ängsblommans förskola

Ängsblomman är ett enskilt föräldrakooperativ på Ingarö. Vår villa är belägen nära Brunns centrum med naturen i direkt anslutning till vår gård.

Vi eftersträvar att på bästa sätt främja varje barns utveckling inom alla områden, med speciell vikt vid den sociala och språkliga utvecklingen.

Läs mer på Ängsblommans egna hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Förskolechef
Alexandra Stjärna

08-570 279 29
0702-868474
alexandra@angsblomman.se

Ringvägen 43
134 60 Ingarö