Grantomta Montessori förskola och skola

Grantomta är en fristående förskola och skola belägen på Värmdölandet. Vi arbetar med montessoripedagogik med läroplanen som grund.

Fasad Grantomta montessori

På Grantomta får våra barn lära, leva och utvecklas efter egna intressen och i egen takt, med Maria Montessoris intentioner och läroplanens mål för förskola, skola och fritidshem som grund.

Förskolan har cirka 105 barn fördelade på 6 avdelningar. I skolan går det cirka 190 elever från årskurs F-5.

Varmt välkomna att läsa mer om oss på vår hemsida!

Grantomta Montessoris hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Rektor/Förskolechef
Titti Janewret
08-570 177 00
rektor@grantomta.se

Viks skolväg 13
139 35 VÄRMDÖ
08-570 177 01

Expedition
Camilla Berg
08-570 177 01
exp@grantomta.se