Jungmannens förskola

På Jungmannens förskola skapar vi lärmiljöer för fantasi och lek. Med naturen och skogen precis runt knuten får barnen möjligheter att utforska och lära genom egna upplevelser.

Fakta

Antal barn: ca 30
Avdelningar: 2
Eget kök: Nej, lunch kommer från Munkmoraskolans kök

Jungmannens förskola finns i ett lugnt bostadsområde i övre Lugnet i Gustavsberg, omgivna av skog och natur.

Vi vill att vår förskola ska vara en plats där vi tillsammans skapar lärande, trygghet, glädje och goda relationer. Vi vill ge barnen en grund för livslångt lärande där undervisning blandas med det lustfyllda och lekfulla.

Upptäckter och lärande i projekt

I våra projekt utgår vi från barnens nyfikenhet, intressen och behov och uppmuntrar till att reflektera och utforska. Vi arbetar utifrån att utbildningen ska vara rolig, trygg och inspirerande. Individens och gruppens lärande är det centrala och tillsammans fördjupar vi oss i olika områden på ett utforskande och utmanande sätt. Genom observation och reflektion kring barnens teorier och lek planerar vi vår undervisning.

Knytte- och Mullepedagogik

På Jungmannens förskola använder vi Friluftsfrämjandets utomhuspedagogik. Det innebär att vi med ett tydligt syfte och tydliga mål lär känna naturen på ett lekfullt sätt. Skogen blir till ett äventyr där barnen får möjlighet att lära med alla sina sinnen. Tillsammans lär vi oss att vara rädda om skog och allt liv som finns där och lämnar plats för upplevelsen av naturens lugn.

Hållbar utveckling

I och med Friluftsfrämjandets utomhuspedagogik strävar vi efter att barnen ska lära om god hälsa och välbefinnande, att vara rädd om skog och natur. I undervisningen på förskolan inleds en meningsfull väg mot hållbar utveckling där barnen får möjlighet att påverka och bidra till ett hållbart samhälle. Barnen får också utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling.

Lärande genom lek

Leken är viktig och finns som central plats i vår undervisning och vi fyller dagarna med så mycket lek som möjligt. I leken tränar barnen att visa respekt för varandra och att vi alla är värdefulla precis som vi. Leken skapar glädje tillsammans med andra och blir en ledstjärna som ger barnen verktyg till att skapa goda relationer och att samarbeta med andra, i skolan och senare i livet.

Språkets betydelse

Språkutveckling i förskolan har en viktig roll eftersom språk, lärande och identitetsutveckling hänger ihop. Språk ger möjlighet till att förstå, till kommunikation och till att göra sin röst hörd. I vår utbildning och undervisning ger vi barnen möjlighet till samtal i större och mindre grupp. Lek, samspel, rim och ramsor, sång, lek med ord och bilder spelar en viktig roll i att väcka banens intresse för berättelser och texter och är en viktig del i språkutveckling. Med hjälp av sagor och böcker får fantasi och kreativitet ta plats, orden får betydelse och barnens ordförråd berikas.

Kontakt

Rektor: Ann Pettersson-Lönn, ann.pettersson-lonn@varmdo.se, 08-570 475 34

Yngrebarn - Tärnan: 08-570 472 04, 070-165 93 26
Äldrebarn - Svalan: 08-570 472 05, 073-625 20 42

Adress: Meitens väg 6, 134 35 Gustavsberg