Talande webbLyssna

Mer om Åkerlyckans förskola

Här kan du läsa lite mer om vår pedagogik på förskolan och hur vi arbetar. Grunden för vårt arbete är förskolans läroplan, Lpfö 98/10. Har du ytterligare frågor, kontakta oss!

Alla kan och duger

Vår grundsyn på Åkerlyckans förskola är att alla människor är lika mycket värda. Vi värnar om barnens rätt att få vara med och påverka, omsorgen om varandra och frihet under ansvar.  Barnen är hela individer med olika förmågor - detta är grunden då vi planerar vår verksamhet.

Med leken i centrum

Vi vill att barnen ska få upptäcka och utforska så mycket som möjligt i förskolan. Det handlar om svenska språket, musik, rörelse, natur, skapa i olika tekniker och inte minst den fria leken. Vi pedagoger är medvetna och överens om att barn lär sig oavbrutet och konkret genom att iaktta, upptäcka och undersöka, uppleva och imitera. Då alla dessa saker sker i leken stävar vi efter att dagarna på förskolan ska vara så lustfyllda och lekfulla som möjligt. Till detta hör även mycket utevistelse.

Portfolio

I samarbete med hemmet vill vi på förskolan skapa de bästa förutsättningarna för varje enskilt barn. Alla barn har en egen portfolio som dokumenterar deras utveckling och lärande under förskoletiden.  En del av vår portfolio kallar vi Förskola-Hem boken. Det är en bok som syftar till dialog/kommunikation och som regelbundet går mellan förskolan och hemmet.

Senast publicerad: 2013-07-22

Kontakt

Lyckans väg 10 
134 41 Gustavsberg

Rektor
Jessica Skrak Granqvist
tel 08- 570 476 07
jessica.skrakgranqvist@varmdo.se


Biträdande rektor
Nina Jalosalmi
tel 072-306 13 94.


Mer kontaktinformation