Tyck till
Talande webbLyssna

Ängens förskola

Barn leker vid fallet träd, Ängens förskola

Ängens förskola ligger i Ängsvik på Norra Värmdö. Våra fyra förskoleavdelningar, med plats för cirka 64 barn totalt i åldrarna 1-5 år, ligger i olika hus i gamla och nya Ängsvik. Alla hus ligger vackert belägna med naturen inpå knuten, vilket vi utnyttjar i vår verksamhet.

Så jobbar vi

Förskolan har ett nära samarbete med Kopparmora förskola samt Kyrkskolan och har samma chef. Vår gemensamma inriktning är Natur och Skärgård. Vi använder vår fantastiska natur och miljö till utevistelse, lek och lärande i alla åldrar.

Vi tycker att verksamheten ska vara rolig, trygg och inspirerande. Barnet uppmuntras därför att vara nyfiket, reflekterande, utforskande och stimuleras till vilja och lust att lära.

Alla barn har rätt att få vara unika och att mötas av respekt och lyhördhet. Vi lägger stor vikt vid alla människors lika värde. Vi lär barnen att vara en bra kompis, visa respekt och visa hänsyn till varandra. Vi jobbar för att alla barn ska få en god självbild och utveckla tilltro till sin egen förmåga.

Alla barn ska också få sina behov respekterade och tillgodosedda och få uppleva eget värde och delaktighet i gruppen. Respekten för varandra och för vår gemensamma miljö genomsyrar arbetet.

Mer om oss...

Avdelningar

Fjärilen (1-3 år)

Snigeln (1-3 år)

Grodan (4-5 år)

Nyckelpigan (5-6 år)

 

Senast publicerad: 2019-04-25

Kontakt

Ängen 1
Maria Höglunds väg 20

Förskolechef Viola Loch
08-570 470 90
viola.loch@varmdo.se

Samordnare Åsa Doverfelt
08-570 486 73
asa.doverfelt@varmdo.se

Intendent Robert Selenius
08-570 470 95
robert.selenius@varmdo.se
Mer kontaktinformation