Talande webbLyssna

Mer om Blomkulans förskola

Här kan du läsa lite mer om vår pedagogik på förskolan och hur vi arbetar. Grunden för vårt arbete är förskolans läroplan, Lpfö 98/10. Vill du veta mer, kontakta oss gärna!

Vi som jobbar på Blomkulan vill skapa de bästa förutsättningarna för barnen att utvecklas i positiv riktning. Vi visar alla barn att de är värdefulla och bra just som de är. Genom att anpassa verksamheten efter barnens behov och förmågor skapar vi lust hos barnen. Vi uppmanar alla barn att delta i olika typer och former av lekar som hjälper dem att utveckla sin identitet, exempelvis rollekar.

Språkutveckling

Vi arbetar medvetet med språkutveckling genom litteratur, rim och ramsor, samtal, sånger och ordlådor. Det är en viktig del i vårt uppdrag att barnen utvecklar ett rikt språk.

Rörelse och aktivitet

Rörelse är ytterligare en viktig del av verksamheten. Varje vecka har vi planerad rörelse/dans för barnen. Under vintern åker de lite större barnen skridskor 1-2 gånger varje vecka. Vi har en friskvårdsvecka varje termin samt ytterligare dagar då vi fokuserar extra mycket på lek och rörelse, exempelvis Vasaloppet och Minimaran.

Nära till naturen

På Blomkulan vistas vi mycket ute, både på vår fantastiska gård och i skogarna som finns i närheten. Minst en gång varje dag är vi ute, året om. Under den varmare delen av året är vi ute större delen av dagarna. Vi tar då med oss pedagogiskt material ut, för att barnen ska fortsätta vara stimulerade och få utlopp för sin kreativitet.

Portfolio

Alla barn har en egen portfolio som dokumenterar deras utveckling och lärande under förskoletiden. Portfolion ger dig som förälder en bra insyn och ett bra diskussionsunderlag vid föräldrasamtalen.

Senast publicerad: 2013-07-23

Kontakt

Ekedalsvägen 2
134 31 Gustavsberg
070-168 52 20
070-168 01 70

 

Förskolechef:
Ann Pettersson-Lönn
08-570 475 34
ann.pettersson-lonn@varmdo.se

Mer kontaktinformation