Tyck till
Talande webbLyssna

Calle flygare vägs förskola

Pedagogerna tar vara på förutsättningarna och låter barnen utforska och bekanta sig med närmiljön regelbundet.Vi har nära till både bibliotek, skola, skog och idrottsfält. 

Så jobbar vi

Förskolan hittar du centralt belägen i Brunn på Ingarö, med god kommunikation till både Slussen och Gustavsberg. Vi har en stor fin gård, med möjlighet att dela i tre mindre gårdar om alla avdelningar vill vara utomhus samtidigt.

Våra lokaler skapar goda förutsättningar för att kunna arbeta i små grupper. Vi arbetar ständigt med att ha en stimulerande och trygg lärmiljö på alla avdelningar.

Normer och värden

Förskolan har en Plan mot kränkande handlingar som utvärderas gemensamt inför varje läsår. Där beskriver vi hur förskolan arbetar förebyggande och främjande med värdegrundsfrågor/normer och värden i vardagen. Barnen görs delaktiga i arbetet genom trygghetsvandringar och intervjuer. Syftet är att skapa en trygg och likvärdig förskola, där alla barn upplever att förskolan medvetet motverkar alla former av kränkande handlingar och könsstereotypa roller.

Utveckling och lärande

I praktiken innebär arbetet med utveckling och lärande att vi arbetar utifrån en helhetssyn på förskolans uppdrag enligt Läroplan för förskolan (Lpfö10/16.) Enligt läroplanen går språk, identitetsutveckling och lärande hand i hand. Vi arbetar därför grundläggande med olika former av språk, kommunikation och samspel i alla grupper på förskolan. Barnens intressen och frågeställningar får sedan ange riktning och innehåll för leken, materialet, aktiviteter och de projekt vi arbetar med i vardagen, till exempel naturvetenskap och matematik.

Barns inflytande

Barnen har stort inflytande över vardagens aktiviteter. Målet är att förskolan ska upplevas som meningsfull och rolig för alla barn som går här, samtidigt som vi vill lägga grunden för barnens livslånga lärande. Vår målsättning är att ständigt utveckla verksamheten med hjälp av pedagogisk dokumentation.

Mer om oss..

Avdelningar

Ankan (1-2 år)

Sköldpaddan (2-3 år)

Delfinen (3-5 år)

Hajen (3-5 år)


Senast publicerad: 2019-04-25

Kontakt

Calle flygares väg 2B
134 60 Ingarö

Förskolechef
Gunilla Engman 073-988 79 95
gunilla.engman@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation