Talande webbLyssna

Mer om Calle Flygare vägs förskola

Här kan du läsa lite mer om vår pedagogik på förskolan och hur vi arbetar. Grunden för vårt arbete är förskolans läroplan, Lpfö10/16. Vill du veta mer, kontakta oss gärna.

Förskola-hem

Vi vet att ett tillitsfullt samarbete mellan hem och förskola är en grundförutsättning för att alla barn ska få rätt stöd och hjälp i sin utveckling.

Information som rör förskolan och ditt barn lägger vi in i SchoolSoft, ett program som är helt webbaserat som man får tillgång till via Internet. Här finns dokumentation om verksamhetens mål, innehåll, genomförande och reflektioner.

Som förälder får du via verksamhetsloggen i SchoolSoft möjlighet att vara delaktig i förskolans vardag. Du får samtidigt en jämn information om gruppens lärande och utveckling.

Ditt barns individuella utvecklingssamtal/uppföljningssamtal görs också med stöd av School Soft.

Förskola-skola

Vi samverkar med skolorna i närområdet. Syftet är att byta erfarenheter och tankar kring innehållet i de olika verksamheterna och ha fungerande rutiner för övergången mellan förskola och skola.

Vi gör både barn och vårdnadshavare delaktiga i övergången till förskoleklass, för att alla inblandade ska kunna förbereda sig och känna sig delaktiga i processen. De barn som ska börja förskoleklass till hösten har under vårterminen en del samarbete med Långviks förskola.

Senast publicerad: 2017-11-21

Kontakt

Calle flygares väg 2B
134 60 Ingarö

Förskolechef
Gunilla Engman 073-988 79 95
gunilla.engman@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation