Charlottendals förskola

Under hösten 2020 kommer den nya förskolan i Charlottendal att färdigställas och vi ser fram emot att få en ny förskola med moderna lokaler i kommunen.

Förskolan kommer att inrymma totalt 160 barn och drivas av Snickarbarnens förskolor AB enligt beslut i utbildningsnämnden.

Planen är att förskolan ska öppna sin verksamhet i januari 2021. Du kan redan nu ställa ditt barn i kö till Charlottendals förskola och uppge önskat behovsdatum.