Tyck till
Talande webbLyssna

Farstaborgs förskola

Farstaborgs förskola

Ni hittar Farstaborgs förskola centralt i Gustavsberg, precis intill Farstaborgs idrottsplats, granne med skogen och stallet. Förskolan är nyöppnad sedan maj 2019 har plats för 100 barn fördelat på fem avdelningar i åldrarna 1-3 eller 3-5. I nuläget är två avdelningar öppna. På varje avdelning jobbar 1 förskollärare och 2 barnskötare.

I vår värdegrund är allas lika värde en grundpelare. Vi jobbar dagligen med jämställdhet, inkludering och solidaritet. Alla barn är olika vilket vi ser som en tillgång och vi möter varje barns olika behov med lyhördhet.

På Farstaborg arbetar vi med ett utforskande arbetssätt med barnen. Det betyder att pedagogerna undersöker tillsammans med barnen och delar nyfikenhet och upptäckter med dem. Vi dokumenterar, reflekterar och följer upp kring barnens intressen och lärprocesser samt utformar undervisningen efter vad barnen tycker är spännande och behöver just nu. Vi arbetar i enlighet med förskolans läroplan, Lpfö -18.

Förskolan har ett eget kök där vår kock Alexander tillagar maten på plats, ekologisk och närproducerad i största möjliga mån.

Området präglas av höga naturvärden och närhet till ridskola samt fotbollsplan. Utemiljön består av två gårdar: en gård för cykling, sandlåda, gungor och konstgräsplan, samt en inhägnad skogsgård som uppmuntrar till motoriska utmaningar, naturexpeditioner och äventyrslekar.


Vid frågor om förskolan går det bra att maila till förskolechef: jessica.skrakgranqvist@varmdo.se

(Se karta och parkeringslösning här)


Häst Farstaborg

Runt knuten finns den vackra naturen och djuren!

Senast publicerad: 2019-07-05

Kontakt

Jessica Skrak Granqvist

Rektor/ Förskolechef
Telefon: 08 570 476 07
jessica.skrakgranqvist@varmdo.se


Biträdande förskolechef

Nina Jalosalmi
Telefon: 073-688 60 96
nina.jalosalmi@varmdo.seMer kontaktinformation

Mer information

Länkar

Dokument