Talande webbLyssna

Mer om oss

Värdegrund

I vårt värdegrundsarbete ser vi allas lika värde som självklart. För att kunna möta alla barns olika behov krävs lyhördhet och anpassningsförmåga från oss pedagoger. Vi vet att alla barn är olika och det ser vi som en tillgång.

Miljömedvetenhet

Med skogen runt omkring förskolan är det en självklarhet att ha natur, miljö och hållbarhet i fokus. På Farstaborg arbetar vi utifrån att barnens vardag ska vara giftfri och strävar efter att vara en giftfri förskola, vilket har präglat alla inköp under uppstarten. Vi jobbar med hållbar utveckling med barnen och strävar efter att ge dem verktyg för att ta hand om miljön. Att barnen exempelvis får följa med och källsortera är därför en självklarhet! När barnen blir aktiva i att återvinna kan vi lättare prata om vad som händer när plast och skräp hamnar i naturen och vad vi behöver göra för att skydda miljö.

Lärmiljö

Både ute och inne är lärmiljöerna viktiga. Vi strävar efter att vår lärmiljö ska väcka glädje, nyfikenhet och lust att lära. Därför behöver våra miljöer vara anpassningsbara både efter vad barnen är intresserade av och undersöker just nu, samt efter vilka behov som finns i barngruppen. Vi strävar efter att ha mycket material tillgängligt på barnens nivå samt att det ska vara tydligt och lätt för barnen att förstå våra miljöer.

Digitalisering

Vi arbetar enligt förskolans läroplan, Lpfö -18, som understryker att i förskolans uppdrag ingår att ge förutsättningar för adekvat digital kompetens. I ett växande digitaliserat samhälle behöver även barnen på förskolan få möta en variation av digitala verktyg. Vi på Farstaborg arbetar med lärplattor, projektor, dator med mera komplement till analoga verktyg. Att exempelvis få skapa och måla med pensel och jämföra den tekniken med att skapa och redigera på en lärplatta ger barn fördjupade kunskaper kring färg och form.

Systematiskt kvalitetsarbete

Farstaborgs förskola arbetar systematiskt med att reflektera kring vår utbildning och verksamhet. Vi följer upp, analyserar, planerar och genomför vårt arbete mot läroplansmålen och egna prioriterade mål för att se vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre. Vi siktar på att hålla en hög kvalitet. Som del i vårt systematiska kvalitetsarbete har vi stängt för planeringsdagar 2 dagar per termin.

 

Skapande

Senast publicerad: 2019-06-13

Kontakt

Jessica Skrak Granqvist

Rektor/ Förskolechef
Telefon: 08 570 476 07
jessica.skrakgranqvist@varmdo.se


Biträdande förskolechef

Nina Jalosalmi
Telefon: 073-688 60 96
nina.jalosalmi@varmdo.seMer kontaktinformation

Mer information

Länkar

Dokument