Tyck till
Talande webbLyssna

Jungmannens förskola

Jungmannen ute

Jungmannens förskola är belägen i ett bostadsområde i övre delen av Lugnet, Gustavsberg, med naturen, skogen och lekparker nära tillhands. Förskolan har 3 avdelningar med plats för ca 50 barn, vi har 3 legitimerade förskollärare och 6 barnskötare.
Förskolan ligger i bottenplanet på tvåvåningsbyggnad med vanligt boende ovanpå.

Så jobbar vi

Här kan du läsa lite mer om vår pedagogik på förskolan och hur vi arbetar. Grunden för vårt arbete är förskolans läroplan, Lpfö 18.

Nyfikenhet i centrum

På Jungmannens förskola arbetar vi mycket och medvetet med att väcka barns nyfikenhet och starta processer så att barnen ska vilja lära sig och utvecklas. Barnen ska även få möjlighet att förstå vad man kan använda sina färdigheter till. Vår grundsyn är att alla barn är kompetenta och gör sitt bästa utifrån sina förmågor. Förskolan arbetar medvetet med att barnen ska tänka själva och ställa öppna frågor. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation där reflektion med barnen över verksamheten är en del, som fångar upp deras tankar och intressen, för att sedan spinna vidare på det i t ex tema/projekt.

Var fjärde vecka bjuds även vårdnadshavare in för att tillsammans med sitt barn reflektera över barnets lärprocesser i verksamheten

Det är viktigt att barnen själva får känna att de kan, det betyder att vi skapar förutsättningar för barnen att lyckas, t ex ger dom tid och utrymme i den dagliga verksamheten. Pedagogerna är medvetna och överens om att barn lär oavbrutet och konkret genom att iaktta, upptäcka, undersöka, uppleva och imitera. Vi vill ge barnen en god grund för livslångt lärande där undervisning, utbildning kunskap och glädje ska vara en del i vardagen på förskolan och vi strävar efter att dagarna på Jungmannen ska vara lustfyllda och lekfulla. Allt enligt skolverkets Läroplan för förskolan Lpfö18

Mer om oss...

Avdelningar

Tärnan (1-3 år)

telefon: 08-570 47204 mobil:070-165 93 26

Måsen (3-5 år)

telefon: 08-570 47205 mobil:073-625 20 42

Svanen (3-5 år)

telefon: 08-570 48091 mobil: 070-007 52 30

Senast publicerad: 2019-09-02

Kontakt

Fiskgjusevägen 50
134 35 Gustavsberg

Förskolechef
Birgitta Wallin
birgitta.wallin@varmdo.se
08-570 472 00

 

Biträdande förskolechef Camilla Einarsson
08-570 47161
camilla.einarsson@varmdo.seMer kontaktinformation