Talande webbLyssna

Mer om Jungmannens förskola

Innemiljö Jungmannen

Lek/rörelse och Knytte- Mulleverksamhet

Vi lägger stor vikt vid den viktiga leken på förskolan, både den spontana men även i den planerade verksamheten. Vår ambition är att barnen ska vilja komma till förskolan för att leka och ha roligt tillsammans. Då vet vi att de utvecklas och lär sig under lustbetonade former.

Rörelse är en annan viktig del av barns utveckling. Barn behöver använda sin kropp på ett konkret sätt för att förstå sin omvärld. Vi använder oss mycket av skogen som vi har inpå knuten, vår närmiljö, vårt rörelserum samt är ute mycket. Förskolans alla 3-5 åringar erbjuds utöver grundverksamheten även Knytte- och Mulleverksamhet då flera av pedagogerna är utbildade ledare inom Friluftsfrämjandet.

Att bli sedd och respekterad

Vi erbjuder barnen en trygg miljö som lockar till lek och lärande i en inkluderande lärmiljö. Vi på förskolan har även bestämt att använda teckenkommunikation i verksamheten som förstärker språket, vid behov. Ett annat exempel på trygghet kan vara att vi ser oss som ett arbetslag, där alla känner alla både barn och pedagoger. Vi arbetar därför aktivt tillsammans med barnen utifrån ”Barnkonventionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster” samt ”Förskolebrevetslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster” punkter. Vår grundtanke är att alla barn är kompetenta och gör sitt bästa utifrån sina förmågor.

Förskola och hem

Målet med samverkan mellan förskola och hem är att i nära och förtroendefullt samarbete verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Du som vårdnadshavare får känna delaktighet i ditt barns vardag och ta ditt ansvar för att det ska kunna förverkligas. Att du som vårdnadshavare ska känna tillit, få säga din mening och kunna påverka är viktigt för oss på förskolan.

Samverkan sker genom Schoolsoft, utvecklings-samtalet, föräldramöten, traditioner och i den dagliga kontakten med vårdnadshavare.

Vi uppmuntrar alla vårdnadshavare att delta i vår verksamhet. Det är något som uppskattas av alla, inte minst barnen.

Schoolsoft

  • Förenklar kommunikationen mellan hem och skola. Vårdnadshavare får tillgång till all information som berör just dem, dygnet runt. Programmet är helt webbaserat och kan användas på datorer och smarttelefoner.
  • Underlättar det dagliga pedagogiska och administrativa arbetet för pedagoger och vårdnadshavare. Innehåller bland annat närvarohantering, planeringar, nyheter, kalendarium, portfolio och mycket mer.

Miljömedvetenhet

Även arbetet med miljön genomsyrar vår verksamhet. Tillsammans med barnen arbetar vi med hållbar utveckling och är en certifierad
Grön flagglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster-förskola.


Jungmannen inne

Senast publicerad: 2019-05-17

Kontakt

Fiskgjusevägen 50
134 35 Gustavsberg

Förskolechef
Birgitta Wallin
birgitta.wallin@varmdo.se
08-570 472 00

 

Biträdande förskolechef Camilla Einarsson
08-570 47161
camilla.einarsson@varmdo.seMer kontaktinformation