Tyck till
Talande webbLyssna

Kopparmora förskola

Kopparmora förskola ligger i området Kopparmora, på Norra Värmdö. På vår förskola har vi plats för cirka 36 barn i åldrarna 1-5 år, fördelade på två avdelningar. Förskolan ligger vackert belägen med naturen inpå knuten, vilket vi utnyttjar i vår verksamhet.

Så jobbar vi

Förskolan har ett nära samarbete med Ängens förskola samt Kyrkskolan och har samma chef. Vår gemensamma inriktning är Natur och Skärgård. Vi använder vår fantastiska natur och miljö till utevistelse, lek och lärande i alla åldrar.

Vi tycker att verksamheten ska vara rolig, trygg och inspirerande. Barnet uppmuntras därför att vara nyfiket, reflekterande, utforskande och stimuleras till vilja och lust att lära. Alla barn har rätt att få vara unika och att mötas av respekt och lyhördhet. Vi lägger stor vikt vid alla människors lika värde. Vi lär barnen att vara en bra kamrat, visa respekt och visa hänsyn till varandra.

Vi jobbar för att alla barn ska få en god självbild och utveckla tilltro till sin egen förmåga. Alla barn ska också få sina behov respekterade och tillgodosedda och få uppleva eget värde och delaktighet i gruppen. Respekten för varandra och för vår gemensamma miljö genomsyrar arbetet.

Mer om oss...

Avdelningar

Jollen (1-3 år)

Båthuset (3-5 år)

Senast publicerad: 2019-04-25

Kontakt

Angöringsvägen 2
139 55 Värmdö

Förskolechef Viola Loch
08-570 470 90
viola.loch@varmdo.se

Samordnare Åsa Doverfelt
08-570 486 73
asa.doverfelt@varmdo.se

Intendent Robert Selenius
08-570 470 95
robert.selenius@varmdo.seMer kontaktinformation