Talande webbLyssna

Mer om Kottens förskola

Här kan du läsa lite mer om vår pedagogik på förskolan och hur vi arbetar. Grunden för vårt arbete är förskolans läroplan,
Lpfö 18. Har du ytterligare frågor, kontakta oss!

Trygghet i fokus

För oss är det viktigt att du som förälder känner dig trygg och delaktig i verksamheten. Tack vare vår småskalighet är det nära mellan föräldrar och pedagoger. Det råder en familjär stämning. Ditt barn möter samma vuxna varje dag.

Nyfikenhet och kreativitet

Vår strävan är att ge varje enskilt barn goda utvecklingsmöjligheter genom att ta tillvara barnets nyfikenhet och kreativitet. Pedagogens roll är att vara förebild och medupptäckare. Vi har det roligt och lustfyllt tillsammans, vilket är grunden för all inlärning.

Lek och nyfikenhet är motor i barnens projektarbeten där barnen ges möjlighet till lärande inom språk, matematik, naturvetenskap, teknik, rörelse, musik och skapande.

Vi har tillgång till skog, äng och hav som ger härliga naturupplevelser. Vi går till återvinningen i Brunn och sportfältet. Övriga utflyktsmål och teaterbesök planeras efter utbud och verksamhet.

Respekt och inflytande

För oss på Kotten är styrkan vårt förhållningsätt gentemot barnen, hur vi löser konflikter och ser på barns rätt att lyckas. Vi uppmärksammar positivt beteende och visar alla respekt. Vi har en väl förankrad värdegrund och hos oss får alla barn ett stort inflytande i verksamheten. Stämningen är familjär då enheten är unik i sin litenhet.

Miljöarbete

Vi arbetar målinriktat med miljöarbete. Detta innebär miljömedvetna barn som redan från tidig ålder får vara delaktiga i till exempel källsortering. Barnen lär sig om kretsloppet och lär sig visa hänsyn till närmiljö och natur. Vi är ”gäster” i skogen och värnar om allt levande.

 

Senast publicerad: 2019-09-24

Kontakt

Mörtviksvägen 10
134 60 Ingarö
08-570 477 45
073-412 25 72

Förskolechef
Susanne Palm
08-570 473 20
susanne.palm@varmdo.se

Biträdande förskolechef
Lise Nyborg
08-570 473 26
lise.nyborg@varmdo.seMer kontaktinformation