Tyck till
Talande webbLyssna

Labyrintens förskola

Labyrintens förskola med 4-5 grupper ingår i en enhet med tre andra förskolor, Blåsippan, Torshäll och Hagaberg. Vi strävar efter att vår förskola ska vara en mötesplats för gemensamt lärande där vi med glädje skapar trygghet och goda relationer.

Så jobbar vi

Vår verksamhetsidé bygger på ett arbetssätt som sätter individens och gruppens lärande i centrum.

Vi arbetar med processinriktat arbetssätt. Det innebär att barngruppen delas in i mindre grupper för att fördjupa sig inom ett fokusområde. Barnen får möjlighet att sätta sig in i ämnet genom olika estetiska uttrycksätt som dans, musik, skapande, ljus, natur och digitala verktyg. Vår Ateljerista hjälper oss att bli förtrogna med de olika estetiska materialen. Vi tror att de olika estetiska uttryckssätten understödjer barns kunskaper och lärande.

Genom observation, analys och reflektion kring barns lek och teorier planerar vi vår verksamhet vidare. Pedagogisk dokumentation är en bärande del av vårt arbete. Som stöd i planeringen, genomförandet och utvärderingen av de projekt förskolorna arbetar med finns vår pedagogista. Vår enhet har också en anställd specialpedagog.

En viktig faktor i vårt arbete är det kollegiala utbytet. Vi har en struktur för att regelbundet träffas och reflektera kring verksamheten och barnens lärprocesser.
 

Välkommen till Blåsippansöppnas i nytt fönsterLabyrintens -öppnas i nytt fönster Torshällsöppnas i nytt fönster - Hagabergs förskolaöppnas i nytt fönster-öppnas i nytt fönster tillsammans skapar vi meningsfullt lärande.

Mer om ossöppnas i nytt fönster

Senast publicerad: 2019-04-25

Kontakt

Motionsvägen 7
139 32 Värmdö

Förskolechef
Lotta Österman Eriksson
08-570 473 67
lotta.osterman-eriksson@varmdo.seMer kontaktinformation