Tyck till
Talande webbLyssna

Lokattens förskola

Lokatten ligger i Skeppsdalström med skogen inpå knuten. Vi är en liten förskola med plats för cirka 22 barn i åldrarna 1–5 år. Här arbetar 2 legitimerade förskollärare och 2 barnskötare.

I vår värdegrund ingår att alla som deltar i förskolans utbildning tar ansvar, får inflytande och gör sig delaktig.

Förskolan skall genomsyras av glädje, lust och engagemang i en lärorik miljö. Vi ser till alla människors lika värde och ser allas olikheter som en tillgång.

Våra förskolor arbetar utforskande och med ett reflekterande arbetssätt. Grunden i vår utbildning är förskolans läroplan, Lpfö18. Vi arbetar för att stärka varje barns självkänsla och tillit till sin egen förmåga samt att öka barngruppens vi-känsla genom samarbete och samspel.

Mer om oss...


Senast publicerad: 2019-04-25

Kontakt

Lostigen 33
139 40 Värmdö
070-168 52 11

Förskolechef
Annika Wastesson
08-570 472 03
annika.wastesson@varmdo.se

Biträdande förskolechef
Maria Ekrot
08-570 472 06
maria.ekrot@varmdo.se 


Mer kontaktinformation