Talande webbLyssna

Mer om Lövhamra naturförskola

Här kan du läsa lite mer om vår pedagogik på förskolan och hur vi arbetar. Grunden för vårt arbete är förskolans läroplan,
Lpfö 18. Har du ytterligare frågor, kontakta oss!

Naturen som lärorum

Allt lärande som sker på förskolan skall vara lustfullt och lekfullt! Naturen ser vi som vårt största lärorum. Där stimulerar vi språket, öppnar naturligt upp våra sinnen, övar på motoriken, väcker barnens nyfikenhet, lust och fantasi. Vi finner i naturen den rätta platsen för de grundläggande matematiska erövringarna och finner olika vägar till problemlösning tillsammans med barnen.

Pedagogerna är medupptäckare. Tillsammans upplever, upptäcker och undersöker vi naturens mångfald och lär oss det viktiga samspelet mellan människan, djuren och naturen. Vi är medlemmar i Naturskoleföreningen "Lära in ute".

Lövhamra Naturförskolas fyra hörnstenar är:

  1. Hållbar utveckling
  2. Naturen som lärorum
  3. Glädjefyllda och hälsosamma naturupplevelser
  4. Naturen flyttar in

Grön flagg

Förskolan har Grön Flagglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, en miljöutmärkelse från "Håll Sverige Rent". Detta innebär ett målinriktat miljöarbete som leder till miljömedvetna barn som redan från tidig ålder får vara delaktiga i källsortering och kompostering. Barnen lär sig om kretsloppet och att värna om miljön och naturen. Vi arbetar för en hållbar livsstil.

Samverkan med hemmet

För oss är det allra viktigaste att föräldrar och barn känner sig trygga på förskolan och att förskola och hem samverkar för barnets bästa! Som förälder har du möjlighet till inflytande bland annat genom att ta del av ditt barns dokumentation, vara med en dag på förskolan och engagera dig i föräldrarådet. Det är mycket viktigt för oss att du som förälder känner dig delaktig i ditt barns utveckling och vardag på förskolan.

Senast publicerad: 2019-09-24

Kontakt

Mäster Palmsväg 24
134 60 Ingarö

Förskolechef
Susanne Palm
08-570 473 20
susanne.palm@varmdo.se

Biträdande förskolechef
Lise Nyborg
08-570 473 26
lise.nyborg@varmdo.se



Mer kontaktinformation