Talande webbLyssna

Mer om Lugnets förskola

Här kan du läsa lite mer om vår pedagogik på förskolan och hur vi arbetar. Grunden för vårt arbete är förskolans läroplan, Lpfö 98/16. Har du ytterligare frågor, kontakta oss!

Lärande, lek och integritet

Barnens lärande sker hela tiden, något som vi tar fasta på i de dagliga rutinerna. Bland annat försöker vi ge barnen tid och utrymme i allt vi gör, stanna upp och ta till vara på nuet. Vi arbetar med "Stopp min kropp" och förskolebrevet där arbetet med integritet samt självkänsla är en viktig del. Förskolan har stora, fina gårdar som barnen utforskar tillsammans med de välutbildade pedagogerna.

 

Senast publicerad: 2018-11-02

Kontakt

Meitens väg 4
134 35 Gustavsberg

Förskolechef
Anna Bjers Giles
08-570 474 57
anna.bjers-giles@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation