Talande webbLyssna

Mer om Minimunkis förskola

Miljö minimunkis

Minimunkis erbjuder barnen en trygg miljö som lockar till lek, utveckling och lärande samt utmanar de olika förmågorna i en inkluderande lärmiljö. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation, där reflektion med barnen över verksamheten är en del. Vi fångar upp barnens tankar, idéer och intressen, för att sedan spinna vidare på det i t ex tema/projekt.

Var fjärde vecka bjuds även vårdnadshavare in för att tillsammans med sitt barn reflektera över barnets lärprocesser i verksamheten.

Även utanför den planerade verksamheten arbetar vi med att ta tillvara på barnens önskemål och vara behjälpliga att iscensätta dem. Detta genom att t ex bistå med eventuellt material, för att barnen själva skall kunna utveckla och utforska sina tankar och intressen. Vi uppmuntrar till att barnen lär och får kunskap genom att själva få forska fram lösningar efter förmåga. Vi vill ge barnen en god grund för livslångt lärande där undervisning, utbildning kunskap och glädje ska vara en del i vardagen på förskolan och vi strävar efter att dagarna på Minimunkis ska vara lustfyllda och lekfulla. Allt enligt skolverkets Läroplan för förskolan Lpfö18.

 

Att bli sedd och respekterad

Vi är noga med att bekräfta och respektera varje enskilt barn i gruppen. Vår grundtanke är att alla barn är kompetenta och gör sitt bästa utifrån sina förmågor. Vi arbetar därför aktivt tillsammans med barnen kring ”Barnkonventionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster” och ”Förskolebrevetslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster” punkter.

Miljömedvetenhet

Arbetet med miljön genomsyrar vår verksamhet. Tillsammans med barnen arbetar vi med hållbar utveckling och vi är också en certifierad Grön flagglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster-förskola.

Närhet till Munkmoraskolan

Eftersom vi ligger i samma byggnad som Munkmoraskolan kan vi använda deras lokaler. Barnen har möjlighet att besöka gymnastiksalen och de äldre barnen har också möjlighet att äta i skolans matsal.

Barnen ser och träffar ofta sina äldre syskon samt skolans lärare vilket skapar en smidig övergång när det är dags att börja i förskoleklassen.


Förskola och hem

Målet med samverkan mellan förskola och hem är att i nära och förtroendefullt samarbete verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Du som vårdnadshavare får känna delaktighet i ditt barns vardag och ta ditt ansvar för att detta skall kunna förverkligas. Att du som  vårdnadshavare känner tillit, får säga din mening och kunna påverka är viktigt för oss på förskolan.

Samverkan sker genom SchoolSoft, utvecklings-samtalet, föräldramöten, traditioner och i den dagliga kontakten med vårdnadshavaren.

Vi uppmuntrar alla vårdnadshavare att delta i vår verksamhet. Det är något som uppskattas av alla, inte minst barnen.

Schoolsoft

  • Förenklar kommunikationen mellan hem och skola. Vårdnadshavare får tillgång till all information som berör just dem, dygnet runt. Programmet är helt webbaserat och kan användas på datorer och smarttelefoner.
  • Underlättar det dagliga pedagogiska och administrativa arbetet för pedagoger och föräldrar. Innehåller bland annat närvarohantering, planeringar, nyheter, kalendarium, portfolio och mycket mer.


Senast publicerad: 2019-05-07

Kontakt

Meitens väg 6
134 35 Gustavsberg
minimunkis.fsk@varmdo.se

Förskolechef Birgitta Wallin
08-570 47200
birgitta.wallin@varmdo.se

Biträdande förskolechef Camilla Einarsson
08-570 47161
camilla.einarsson@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation