Talande webbLyssna

Mer om Solbackens förskola

Här kan du läsa lite mer om vår pedagogik på förskolan och hur vi arbetar. Grunden för vårt arbete är förskolans läroplan, Lpfö 98/10. Har du ytterligare frågor, kontakta oss!

Rörelse i den dagliga pedagogiken

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” (läroplanen för förskolan, Lpfö98)

Verksamheten lägger fokus på rörelse och hälsa och att det sker i någon form varje dag. Vi använder oss av bamsegympa, barnyoga och rörelsematerial som t.ex. bollar, rockringar, hopprep, balansmaterial, musik m.m. för att barnen ska få de bästa förutsättningarna att tidigt lära sig att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Genom rörelsen utvecklar barnen, förutom motorik och koordinationsförmåga också en god kroppsuppfattning, social interaktionsförmåga, matematisk uppfattningsförmåga och självkänsla. Rörelsen ger också en övning i turtagning och samspel med andra kamrater och övning i att kompromissa och visa hänsyn och främjar barns inflytande hos sina kompisar.

 Utevistelse

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturkunskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” (Lpfö98)

Förskolan jobbar utifrån att kunna ta med ”klassrummet/hemvisten” utomhus och med konceptet att det man kan göra inomhus kan man även göra utomhus. Förskolans mål är att alla barn ska vara ute minst en gång per dag.

Alla avdelningar gör regelbundet utflykter till närliggande skog och parker där barnen får möjlighet att utforska olika naturmaterial och utveckla ett intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor och samhälle påverkar varandra, samt hur vi ska värna om vår miljö.

Barnen övar även sin motorik- och koordinationsförmåga i utevistelse genom att utmana sig själva och öva sig på att gå i kuperad terräng, klättra, springa och röra sig fritt på stora ytor.

På vår fina gård, med många fruktträd, har vi två mindre gårdar anpassade särskilt för barn mellan 1-3 år. Barnen kan leka i backar, gunga, åka i kanor och cykla på vår stora cykelbana. Vi går också gärna ut med barnen på upptäcktsfärd i skogen, vid havet och på promenadvägar.

Förskolan driver ett aktivt miljöarbete genom att vi använder oss av kompostering samt har solceller på taket. Vi har även områden på förskolegården där vi tillsammans med barnen odlar blommor/örter/grönsaker utifrån ett lärorikt perspektiv.

Portfolio

På förskolan arbetar vi med portfolio som är det samlade begreppet för dokumentation av barnets läroprocesser, skriftlig kommunikation mellan hemmet och förskolan och barnens individuella utvecklingsplaner. Portfolio är ett bra verktyg för att utvärdera förskolans kvalitet, skapa goda villkor för lärande och ge dig som vårdnadshavare delaktighet och inflytande. 

Senast publicerad: 2016-04-26

Kontakt

Mörtnäsvägen 23-25
139 36 Värmdö
solbacken.fsk@varmdo.se

Förskolechef
Daniel Castellanos
08-570 472 60
daniel.castellanos@varmdo.se

Administratör
Erica Storbacka
08-570 474 45
erica.storbacka@varmdo.se

 

 


Mer kontaktinformation