Tyck till
Talande webbLyssna

Torshälls förskola

Torshälls förskola med 4-5 grupper ingår i en enhet med tre andra förskolor, Blåsippan, Labyrinten och Hagaberg.
Vi strävar efter att vår förskola ska vara en mötesplats för gemensamt lärande där vi med glädje skapar trygghet och goda relationer.

Så jobbar vi

Vår verksamhetsidé bygger på ett arbetssätt som sätter individens och gruppens lärande i centrum.

Vi arbetar med processinriktat arbetssätt. Det innebär att barngruppen delas in i mindre grupper för att fördjupa sig inom ett fokusområde. Barnen får möjlighet att sätta sig in i ämnet genom olika estetiska uttrycksätt som dans, musik, skapande, ljus, natur och digitala verktyg. Vår Ateljerista hjälper oss att bli förtrogna med de olika estetiska materialen. Vi tror att de olika estetiska uttryckssätten understödjer barns kunskaper och lärande.

Genom observation, analys och reflektion kring barns lek och teorier planerar vi vår verksamhet vidare. Pedagogisk dokumentation är en bärande del av vårt arbete. Som stöd i planeringen, genomförandet och utvärderingen av de projekt förskolorna arbetar med finns vår pedagogista. Vår enhet har också en anställd specialpedagog.

En viktig faktor i vårt arbete är det kollegiala utbytet. Vi har en struktur för att regelbundet träffas och reflektera kring verksamheten och barnens lärprocesser.
 

Välkommen till Blåsippans –öppnas i nytt fönster Labyrintens -öppnas i nytt fönster Torshälls -öppnas i nytt fönster Hagabergs förskolaöppnas i nytt fönster-öppnas i nytt fönster tillsammans skapar vi meningsfullt lärande.

Mer om oss..öppnas i nytt fönster

 

Avdelningar

Valhall

Gul (1-2 år)

Grön (1-2 år)

Röd (1-2 år)

Bifrost

Gul (3 år)

Grön (3-5 år)

Röd (3-5 år)


Senast publicerad: 2020-03-19

Kontakt

Äppelblomsvägen 139
139 32 Värmdö
08-570 484 94

Förskolechef
Lotta Österman Eriksson
08-570 473 67
lotta.osterman-eriksson@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation