Talande webbLyssna

Mer om Värmdöviks förskola

Vi tror på barnets medborgliga rätt att tänka själv vilket medför en skyldighet att respektera den andres rätt att tänka själv.

Vi strävar efter att vår förskola ska vara trygg, rolig, stimulerande och utmanande, den ska aktivt bidra till jämställdhet, jämlikhet och ta tillvara mångfaldens möjligheter.

Socialt samspel

Barns sociala samspel är en viktig del i verksamheten. En grundpelare i vår kunskapssyn är att barn lär tillsammans i meningsfulla sammanhang. Vi vill att barn under sin förskoletid hos oss skapar goda relationer.

Lärmiljö

Vi ser lärmiljön som ett pedagogiskt verktyg. Syftet är att med hjälp av en tydlig och inspirerande lärmiljö uppmuntra och stimulera barns kreativa lek och lärande. Pedagogerna gör barnen delaktiga i att forma lärmiljön utifrån det som är aktuellt och intressant i barngruppen.

Vi arbetar med Grön flagglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är en miljöcertifiering. Genom Knytte- och Mulleverksamhet får barns vistelse i naturen ett tydligt mål och syfte.

Mötesplats

Vi strävar efter att vår förskola ska vara en mötesplats för gemensamt lärande där vi med glädje skapar trygghet och goda relationer. Under vår tid tillsammans vill vi att alla ska ha möjlighet att erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg och komma över svårigheter.

Vi ser till varje barns förmåga, lust och vilja att lära och utvecklas.


Innehåll

Senast publicerad: 2020-02-18

Kontakt

Starrmossevägen 2
139 35 Värmdö

Förskolechef
Lotta Österman Eriksson
08-570 473 67
lotta.osterman-eriksson@varmdo.seMer kontaktinformation