Munkmora förskola

Hos oss på Munkmora förskola finns det rum för ditt barn att upptäcka magin i sagornas värld och känna rörelseglädjen spritta i kroppen.

Fakta

Antal barn: ca 70
Avdelningar: 4-5
Eget kök: Ja

Här, precis intill naturen, får ditt barn prova på en mängd saker, förundras, bygga sin självkänsla och känna tillit i en trygg miljö. Vårt mål är att ditt barn varje dag ska uppleva saker att bära med sig genom livet och sedan minnas med värme.

Vår närmiljö

Munkmora förskola har fyra gårdar i olika storlekar med mycket plats för utforskande lek och många mötesplatser. Vi har fruktträd, bärbuskar och odlingslotter och gårdarna har olika utmaningar för barnen. Vi ligger nära skog, ängar och lekplatser och har gångavstånd till Gustavsbergs centrum.

Utforskande lek och fantasi

Hos oss är det roligt, tryggt och lekfullt och barnens fantasi och kreativitet ges mycket utrymme. En kotte kan bli en utmärkt köttbulle, en pinne ett trollspö och några stenar ett gigantiskt stentroll. I leken kan barnen bearbeta upplevelser, stimulera inlevelseförmåga och utveckla socialt samspel.

Våra fyra hörnstenar

Språk - kommunikation

Vi arbetar för att stimulera barnens språkutveckling i allt vi gör. Vi har ett eget bibliotek fullt av magiska världar där barnen har möjlighet att låna hem böcker.

Natur - naturvetenskap

Barnen utforskar och upplever naturvetenskap genom sina sinnen och vi utmanar och inspirerar barnen i sin nyfikenhet och lust att lära. Vi är utomhus dagligen och besöker skog och ängar.

Rörelseglädje - välbefinnande

Hos oss är fysisk aktivitet och hälsosam livsstil en naturlig del av barnens dag.

Gemenskap - glädje

På Munkmora förskola blir alla barn sedda respekterade och har rätt till delaktighet och inflytande.

Projektbaserat lärande

När vi jobbar i projekt tar vi avstamp i barnens intresse, fantasi och upptäckarlust. Om ditt barn visar intresse för språk och böcker kan vi skapa en sagolik värld med busiga väsen av stenar, enhörningar av kottar och krokodiler av toarullar.

Kontakt

Rektor: Anna Bjers Giles, 08-570 474 57, anna.bjers-giles@varmdo.se

Biträdande rektor: Jenny Undin, 08-570 471 89, jenny.undin@varmdo.se

Avdelningar:
Grön: 08-570 473 45
Gul: 08-570 473 44
Regnbågen: 08-570 473 42
Röd:08-570 473 43
Köket: 08-570 473 41

Adress: Skyttevägen 38, 134 37 Gustavsberg